دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
غائبی، امیر انگلستان 021-88049937
غفاری، سعید دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 0811-4494000-9
فتاحی، رحمت الله استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1376 0511-8790916
فدایی عراقی، غلامرضا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، استاد، دانشگاه تهران 021-88255031
فرج پهلو، عبدالحسین استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1374 0611-3330010-20
قاسمی، علی حسین دانشگاه فردوسی مشهد، 1385، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، استادیار