بانک اطلاعات کتاب های کتابداری

1- ابزارهاي‌ كاوش‌ اينترنت‌: آشنايي‌ با اصول‌، مهارت‌ها و امكانات‌ جستجو در وب‌ همراه با CD، كيوان‌ كوشا، کتابدار،1381-50000 ریال

2- آرامش پس از شناخت چکيده اي از نهج البلاغه،انغام امين نسب،دايره المعارف ايرانشناسي،1389-50000 ریال

3- آرشيو داري ديداري- شنيداري،نورالله مرادي و وحيد طهراني پور،نشر کتابدار،1387-90000 ریال

4- آرشيو، کتابخانه و موزه؛ وجوه اشتراک و افتراق(مجموعه مقالات)،به کوشش دکتر سعيد رضايي شريف آبادي و خانم نگين نيکو منظر،نشر کتابدار،1388-50000 ریال

5- آرشيوهاي ديداري-شنيداري، سعيد مليح ،انتشارات سرمدي،1383-22000 ریال

6- آزمونهاي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني پزشکي و دکتراي مديريت اطلاعات بهداشتي،اکرم رزم پور،کتابدار،1386-60000 ریال

7- آسيب شناسي مواد کتابخانه اي: اصول، راهبردها و شيوه کار کتابداران،راس هاروي،دبيزش- نشر تاليا،1384-32000 ریال

8- آشنايي با آرشيوهاي جهان،دکتر کيانوش کياني هفت لنگ و محبوبه شهبازي،انتشارات هزاره ققنوس،1388-28000 ریال

9- آشنايي با ارجاع،پروانه فخام زاده،نشر ماکان،1379-4800 ریال

10- آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي (محمدي فر)،داود محمدي فر،چاپار و هيت امنا،1388-45000 ریال

11- آشنايي با بانکهاي اطلاعاتي (ويراست ۲)،آتش جعفر نژاد،سمت ،1388-35000 ریال

12- آشنايي با تکنولوژي اطلاعات ،کيت بهان و ديانا هولمز،سمت ،1388-17000 ریال

13- آشنايي با دنياي Windows XP ،مجيد داوري دولت آبادي،نشر چاپار،1388-32000 ریال

14- آشنايي با روش هاي جست و جو در گوگل،وحيد مصطفايي، عبدالحسين حاجي زاده،مقدس،1388-30000 ریال

15- آشنايي با علم سنجي،عبدالرضا نوروزي چاکلي،سمت،1390-85000 ریال

16- آشنايي با مباني چاپ و نشر،فهيمه باب الحواءجي،موسسه فرهنگي تکوک زرين،1387-35000 ریال

17- آشنايي با مدرک شناسي،محمدرضا محمدي فر،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1380-10000 ریال

18- آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي ،حميد عضد انلو،نشر ني ،1384-68000 ریال

19- آشنايي با نرم افزار کتابخانه اي با cd(ويرايش سوم)،داود محمدي فرد،انتشارات لنجوان و نشر چاپار،1387-50000 ریال

20- آشنايي با پايگاه اطلاعات علمي ISI،فتانه وهابي،هنرهاي زيبا زنجان،1387-16000 ریال

21- آشنايي با چاپ و نشر (در روابط عمومي) به همراه سي دي،حميد محسني،کتابدار،1386-90000 ریال

22- آشنايي با کتاب،سيد فريد قاسمي،انتشارات اميرکبير،1387-12000 ریال

23- آشنايي با کتاب و کتابخانه و اصول کتابداري(چاپ چهارم)،غفور اماني،نشر شيخ صفي الدين،1383-20000 ریال

24- آشنايي با کتابخانه و اصول کتابداري،دکتر نصرت رياحي نيا،کتابدار،1389-30000 ریال

25- آشنايي با کتابخانه ومنابع آن ،مليحه نيک کار،راهگشا،1381-20000 ریال

26- آشنایی با تاریخ ادبیات جهان: از کهنترین زمان تا امروز،دکتر مسعود گلزاری، حمیدرضا ناظمی راد،کتابدار،1390-80000 ریال

27- آشنایی با چندرسانه ایها و منابع دیداری و شنیداری،مژده سلاجقه،کتابدار،1390-50000 ریال

28- آقاي تامپکينز در سرزمين عجايب،جورج گاموف،کتابدار،1387-30000 ریال

29- آماده سازي منابع اطلاعاتي،طيبه شهميرزادي و سوسن قريشي، کتابدار،1383-40000 ریال

30- آماده سازي منابع اطلاعاتي در کتابخانه هاي اموزشگاهي،حميد محسني،نشر کتابدار،1388-15000 ریال

31- آماده سازي کتاب. بخش دوم: هنر نمايه سازي،عليرضا پورممتاز،خانه کتاب ايران،1382-30000 ریال

32- آماده سازي کتاب:بخش اول،عمليات پيش از چاپ،شهره مدرسي تهراني،عليرضا پور ممتاز،خانه کتاب تهران،1381-35000 ریال

33- آمادگي الکترونيکي: بررسي و ارزيابي آمادگي الکترونيکي در سطح ملي و سازماني،فرناز مسگرزاده. دکتر فرشته سپهر،کتابدار،1391-35000 ریال

34- آمار وروشهاي کمي درکتابداري و اطلاع رساني (چاپ چهارم)،عليرضا هويدا ،سمت ،1388-35000 ریال

35- آموزش آسان و گام به گام رده بندي کنگره ،هلناد يتمن- جين هاردي،انتشارات کتابخانه رایانه ای،1385-22000 ریال

36- آموزش آفيس ۲۰۱۰،علي اکبر سرپرست٬ بي بي رقيه حسيني،کتابدار،1390-70000 ریال

37- آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتي (مجموعه مقاله ها)،به کوشش رحمت الله فتاحي،سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي،1383-30000 ریال

38- آموزش جستجو در وب و پايگاههاي اطلاعاتي(ويرايش دوم)،حجت ا... سليماني،مولف،1388-65000 ریال

39- آموزش حرفه کتابداري و اطلاع رساني در کشورهاي عربي حوزه خليج فارس،محمدصالح جميل آشور،دبيزش،1383-14000 ریال

40- آموزش سريع اينترنت ،امير مهدي سازدار، چاپار،1381-12000 ریال

41- آموزش سوا داطلاعاتي به دانشجويان(۳۵ تمرين عملي بر مبناي استانداردهاي اطلاعاتي)،جوانا ام. برکهارت، مري سي. مک دونالد و آندره ي جي. رادرماخر،نشر چاپار،1387-38000 ریال

42- آموزش سواد اطلاعاتی،عاصفه عاصمی٬ نصرت ریاحی نیا٬ فاطمه زندیان،کتابدار،1390-70000 ریال

43- آموزش سواد اطلاعاتی: مفاهیم، روشها و برنامه ها (همراه با سی دی)،مهری پریرخ،کتابدار،1386-25000 ریال

44- آموزش فهرستنويسي توصيفي،ماري مورتيمر،چاپار،1384-35000 ریال

45- آموزش مديريت نشر ۵ جلدي (مديريت، بازار،تبليغ،بازاريابي وفروش و انبارداري وتوزيع)،مرکز آموزش نشر (لندن) و يونسکو،جهان کتاب،1385-30000 ریال

46- آموزش مهارت هاي اطلاعاتي در نظريه در نظريه و عمل،جو وب و کريس پويس،نشر چاپار،1384-25000 ریال

47- آموزش مهارتهاي سواد اطلاعاتي،نرگس خالقي و مرضيه سيامک،کتابدار و دانشگاه قم،1389-40000 ریال

48- آموزش موثر در آموزش عالي،جورج براون و مادلين اتکينز،چاپار،1384-15000 ریال

49- آموزش کامپيوتر از مباني تا اينترنت(مرجعي مناسب برايICDL سطح دو)،داود محمدي فر،چاپار،1384-20000 ریال

50- آنلاين! راهنماي استفاده از منابع اينترنتي در نوشته هاي علمي،اوجين کلپينگر،دبيزش،1389-50000 ریال

51- آواشناسي،برتيل مامبرگ،چاپار،1388-30000 ریال

52- آينده ديجيتالي کتابخانه ها،ماريلين ديگان،دبيزش،1382-28000 ریال

53- آينده رده بندي،ريتا مارسلاو آرتور مالت باي،چاپار،1387-20000 ریال

54- آينده نگاري فناوري اطلاعات در ايران ۱۴۰۴،زير نظر دکتر غلامعلي منتظر،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

55- آينده نگاري زيست فناوري در ايران ۱۴۰۴،زير نظر دکتر حسين نادري منش،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

56- آينده نگاري فناوري ارتباطات در ايران۱۴۰۴ ،زير نظر دکتر محمد رضا پاکروان،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

57- آينده نگاري فناوري دريا در ايران ۱۴۰۴،زير نظر دکتر محمد سعيد سيف،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

58- آينده نگاري فناوري هوا فضا در ايران۱۴۰۴،زير نظر دکتر کريم مظاهري،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-50000 ریال

59- آينده کتابخانه هاي عمومي در هلند(چشم انداز ده ساله)،فرانک هويسمنز-کارلين هيلبرينک،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1389-60000 ریال

60- آينه تاب برمي دارد،جواد شريفيان،کتابدار،1388-40000 ریال

61- آينه و نگاه،رضا محمدي (بيشتر براي معرفي مي باشد)،نشر روزگار،1386-10000 ریال

62- آيين نقد کتاب ( راهنمايي براي کتابداران، نويسندگان و مترجمان)،حسن اشرفي ريزي،نشر چاپار،1389-25000 ریال

63- آيين نگارش علمي (چاپ پنجم)،دکتر حري،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-45000 ریال

64- آيين نگارش و ويرايش: راهنماي کتاب نويسي، گزارش نويسي، مقاله نويسي...،قاسم صافي،نشر ارسباران،1385-15000 ریال

65- ابرداده براي مديريت و بازيابي اطلاعات،ديويد هينز،چاپار،1385-30000 ریال

66- ابزار فناوری اطلاعات: رایانه، شبکه، ویندوز، آفیس 2010(ورد، پاورپوینت، اکسل، اکسس)،حجت الله سليماني،حجت الله سليماني،1390-70000 ریال

67- ابزارها و تکنيک هاي دسترسي موضوعي سطح بالا در منابع اينترنت،جوديث آر. ارونهايم، انتشارات دبيزش،1385-15000 ریال

68- ابزارها ومهارتهاي جستجو در وب(با سي دي)،داود محمدي فر و شهرزاد نياکان،لنجوان-چاپار،1385-20000 ریال

69- اجرای اف آر بی آر در کتابخانه‌ها: مباحث کلیدی و خط سیر‌های آتی،یین جانگ، آتنا سالابا،کتابدار،1390-50000 ریال

70- اخلاق حرفه اي در کتابداري و اطلاع رساني،احد فرامرز قراملکي, لعبت درخشاني, سعيد رضايي شريف آبادي،سمت،1390-40000 ریال

71- اخلاق حرفه اي کتابداران واطلاع رسانان(چاپ دوم)،انجمن کتابداري قم،کتابدار،1387-25000 ریال

72- اخلاق نگارش و پژوهش،به کوشش نرگس خالقی؛ ویراستار علمی و ادبی عبدالحسین طالعی،کتابدار،1390-40000 ریال

73- اداره کتابخانه ،دکتر طاهره علومي ،سمت،1387-16000 ریال

74- ادبيات معاصر ايران،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1386-50000 ریال

75- ادبيات کودکان و نوجوانان،غفور اماني و فريده آذرنويد،نيما کتيبه،1383-8000 ریال

76- ادبيات کودکان و نوجوانان - ويژگيها و جنبه ها (حجازي)،بنفشه حجازي ،انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ،1387-40000 ریال

77- ادبيات کودکان و نوجوانان با هويت فرهنگي،صادق سلطان قراپي،دردانه،1384-50000 ریال

78- ادبيات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندن (مواد و خدمات کتابخانه براي کودکان و نوجوانان)چاپ۶،ثريا قزل اياغ،سمت،1388-41000 ریال

79- ادبيات کودکان (شعاري نژاد)،علي اکبر شعاري نژاد،انتشارات اطلاعات،1387-13000 ریال

80- ادبيات کودکان: رويکردي بر قصه گويي و نمايش خلاق،تاليف يحيي ناظمي،چاپار،1385-17000 ریال

81- ارتباط شناسي و کتابداري(چاپ دوم)،جان باد،سروش،1388-45000 ریال

82- ارتباط علمي نياز اطلاعاتي و رفتار اطلاع يابي،محمد رضا داور پناه،انتشارات دبيزش،1386-30000 ریال

83- ارتباطات در جهان معاصر تحول انديشه ها، نهادها و عملکردهاي ارتباطي،کاظم معتمد نژاد،موسسه نشر شهر،1388-34000 ریال

84- ارجوزه هاي طب سنتي ايران،سيد حسن امين،دايره المعارف ايرانشناسي،1387-70000 ریال

85- ارزشها و جذابيت هاي کتابداري و اطلاع رساني،دکتر رحمت ا... فتاحي،نشر کتابدار،1388-20000 ریال

86- ارزشيابي خدمات کتابداري و اطلاع رساني ،جان کرافورد ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

87- ارزشيابي کيفي - رهنمودهاي بين المللي براي سنجش عملکرد کتابخانه هاي دانشگاهي ،رزويتا پل و پيتر تي بوي خورست ،سمت ،1378-6000 ریال

88- ارزیابی نیازهای اطلاعاتی: ابزارها، مفاهیم و فنون در عصر اینترنت ،سید نورالله نصرالهی،کتابدار،1390-40000 ریال

89- از اطلاعات تا دانش: چالش ها و رهیافت ها،دکتر رحمت الله فتاحی،کتابدار،1390-100000 ریال

90- از اطلاعات تا کوانتم: جنبه هاي فني اطلاعات و اطلاع رساني،نرگس نشاط،دما،1386-19500 ریال

91- از اين سو و آن سو (ويرايش دوم)،عبدالحسين آذرنگ،کتابدار،1383-50000 ریال

92- از شناخت تا ايده: جنبه هاي معرفتي اطلاعات و اطلاع رساني،نرگس نشاط،دما،1386-19500 ریال

93- از چاپخانه تا کتابخانه،دکتر قاسم صافي،انتشارات دانشگاه تهران،1381-14000 ریال

94- از کتاب سنجي تا وب سنجي( تحليلي بر مباني، ديدگاه ها، قواعد و شاخص ها)،دکتر عصاره، غلامرضا حيدري و ديگران وبا مقدمه دکتر عباس حري ،کتابدار،1388-50000 ریال

95- از گوتنبرگ تازير ساخت جهاني اطلاعات(دسترسي به اطلاعات در دنياي شبکه اي)،کرستين ال بورگمن،چاپار،1387-55000 ریال

96- ازواج تا جمله فرهنگ زبان شناسي- دستوري ،دکتر فاطمه مدرسي ،نشر چاپار،1386-50000 ریال

97- استاندارد هاي کتابخانه هاي مدارس،شيرين تعاوني(خالقي)،کتابخانه ملي،1384-7000 ریال

98- استانداردها و اصول تشکیل مجموعه برای کتابخانه‌های دیجیتال،شيرين تعاوني،کتابدار،1391-35000 ریال

99- استانداردهاي ابرداده اي،گروه مولفان: نيکو سادات احمدي، فرخنده سادات اجاق و ...با ويراستاري دکتر عليرضا نوروزي،چاپار،1388-25000 ریال

100- استانداردهاي وسايل و تجهيزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني ،شيرين تعاوني و ناصر آصفي ،مولفين ،1377-25000 ریال

101- استانداردهاي يادگيري الکترونيکي ،فردوس باقري ، مهدي حسين کوچک،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-20000 ریال

102- استانداردهاي کتابخانه هاي تخصصي ايران،شيرين تعاوني(خالقي)،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-40000 ریال

103- استانداردهاي کتابخانه هاي دانشگاهي ايران،شيرين تعاوني(خالقي)،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-40000 ریال

104- استراتژي دانش،سيد محمد اعرابي، سعيد موسوي،مهکامه،1389-38000 ریال

105- اسطوره هاي سياسي،احمد فعال،مولف، کتابدار،1388-60000 ریال

106- اسناد سازمان پيشاهنگي ايران در دوره رضاشاه،محمود دلفاني، کتابخانه ملي ايران،1382-20000 ریال

107- اشتباهات متداول در زبان انگليسي،پل هنکاک،کتابدار،1391-65000 ریال

108- اشتراک منابع و نظام همکاري بين کتابخانه ها ( چاپ تمام شد)،عليدوستي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-0 ریال

109- اصطلاحات پرکاربرد در انگليسي،دارسي ايدرين والانس،کتابدار،1391-65000 ریال

110- اصطلاحنامه ارتقای بهداشت،زهرا دهسرایی و ديگران...،،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1385-50000 ریال

111- اصطلاحنامه اطلاع رساني و کتابداري (ASAS)،تدوين جامعه علوم کتابداري امريکا،نشر چاپار،1381-12000 ریال

112- اصطلاحنامه شيمي،تقي رجبي و ديگران...،،مرکز اطلاعات و مدارک علمي،1383-50000 ریال

113- اصطلاحنامه علوم زمين؛ دوره دو جلدي ،مهري صديقي و ديگران...، ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1384-100000 ریال

114- اصطلاحنامه علوم زيستي ،تدوين اسماعيل اکبري و ملوک السادات حسيني بهشتي ،مرکز اطلاعات ومدارک ايران ،1384-50000 ریال

115- اصطلاحنامه علوم کشاورزي ۲ جلدي،اسماعيل اکبري، فرخنده اصغري و ديگران،پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، چاپار و وزارت جهاد کشاورزي،1389-600000 ریال

116- اصطلاحنامه فرهنگی سه زبانه فارسی- انگلیسی-عربی،خسروی، فریبرز،کتابخانه ملی ایران،1385-330000 ریال

117- اصطلاحنامه فني مهندسي،ملوک السادات حسيني بهشتي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1382-100000 ریال

118- اصطلاحنامه فيزيک،مريم نوروزي اقبالي،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران،1385-100000 ریال

119- اصطلاحنامه پزشکي فارسي ويرايش۲ دوجلدي ،فاطمه رهادوست و ديگران...،کتابخانه ملي ايران،1384-200000 ریال

120- اصول اساسي تحليل و طراحي سيستمهاي اطلاعاتي ،ميروين اف.چيستر،جهاد دانشگاهي اصفهان،1382-21000 ریال

121- اصول ايفلا براي حفاظت و نگهداري منابع کتابخانه اي،با تدوين و ويرايش ادوارد پ. ادکوک؛ مترجم حبيب الله عظيمي،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-40000 ریال

122- اصول حسابداري ۱(چاپ دوم)،مهدي گل بهار،نشر کتابدار،1389-10000 ریال

123- اصول خدمات مرجع،ويليام کتس،کتابدار،1389-50000 ریال

124- اصول طرح تحقيق و روش شناسي،جوفري مارکزيک، ديويد دماتپو و ديويد فستينگر،پژو هشگاه اطلاعات و مدارک علمي،1386-30000 ریال

125- اصول عملي مديريت کتابخانه،جو آن گيسک، بث مک نيل،نشر کتابدار،1388-45000 ریال

126- اصول مباني نسخه شناسي در کتب خطي(متن فارسي-انگليسي)،دکتر حبيب ا... عظيمي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،1389-40000 ریال

127- اصول مديريت دانش،برايان برگرون،مهربان نشر،1386-29000 ریال

128- اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی،محمد حسین دیانی،انتشارات کتابخانه رایانه ای،1387-25000 ریال

129- اصول و روش هاي صحافي صنعتي،دکتر ا. هاينزه،کساکاوش،1390-95000 ریال

130- اصول و روشهاي جستجوي پيوسته ،ار.ج.هارتلي وديگران ....،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1381-20000 ریال

131- اصول و مباني نگارش مقالات ISI به شيوه APA،حميدرضا حسنلو،آذرکلک،1389-49000 ریال

132- اصول و وروشهاي پژوهش کيفي،نجلا حريري،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات،1395-55000 ریال

133- اصول پردازش تصوير،دکتر جواد حدادنيا. مهندس حامد تيرانداز،دانشگاه حکيم سبزواري. چاپار،1391-70000 ریال

134- اصول پزشکي مستند، چگونگي بهره گيري صحيح از مقالات پزشکي،تريشا، گرين هالف،انتشارات فرزين،1382-20000 ریال

135- اطلاع رساني به معلولان ،تاج الملوک ارجمند ،دبيرخانه هيات امناي کتابخانه هاي عمومي،1380-20000 ریال

136- اطلاع رساني و فرهنگ ،به کوشش :سيد محمود نجاتي حسيني ،خانه کتاب ،1380-15500 ریال

137- اطلاع رسانی: نظامها و فرایندها،عباس حری، کتابدار،1381-50000 ریال

138- اطلاع رسانی: نگرشها و پژوهشها،عباس حری، کتابدار،1385-50000 ریال

139- اطلاع شناسي (مجله) سال سوم. شماره ۱۱و ۱۲.بهار و تابستان ۱۳۸۵.،دکتر نرگس نشاط،موسسه پژوهشهاي فرهنگي،1386-25000 ریال

140- اطلاع شناسي (مجله) سال پنجم. شماره ۱۷و ۱۸پاپيز و زمستان ۱۳۸۶،دکتر نرگس نشاط،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1386-30000 ریال

141- اطلاع شناسي (مجله) سال چهارم. شماره ۱۳و ۱۴پاپيز و زمستان ۱۳۸۵،دکتر نرگس نشاط،موسسه پژوهشهاي فرهنگي،1386-30000 ریال

142- اطلاع شناسي (مجله) سال چهارم. شماره ۱۵و ۱۶.بهارو تابستان،دکتر نرگس نشاط،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1386-30000 ریال

143- اطلاع شناسي (مجله)، سال اول، شماره ۱، پاييز ۸۲،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1382-25000 ریال

144- اطلاع شناسي (مجله)، سال دوم، شماره۶، زمستان۸۳،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383-25000 ریال

145- اطلاع شناسي (مجله)،سال اول، شماره ۲، زمستان۸۲،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1382-25000 ریال

146- اطلاع شناسي (مجله)،سال اول، شماره ۳،بهار۸۳،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383-25000 ریال

147- اطلاع شناسي (مجله)،سال اول، شماره ۴، تابستان۸۳،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383-25000 ریال

148- اطلاع شناسي (مجله)،سال دوم، شماره ۵، پاييز۸۳،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1383-25000 ریال

149- اطلاع شناسي (مجله)،سال دوم، شماره ۸و۷، بهار وتابستان ۸۴،،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1384-25000 ریال

150- اطلاع شناسي (مجله)سال سوم، شماره اول و دوم، پاييز و زمستان،.،دفتر پژوهش هاي فرهنگي تهران،1384-25000 ریال

151- اطلاع شناسي (مجله).شماره ۱۶و۱۵،دفتر پژوهشهاي فرهنگي با مديريت دکتر حري،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1386-30000 ریال

152- اطلاع شناسي(مجله) سال سوم. شماره ۹و ۱۰.پاپيز و زمستان ۱۳۸۴،دکتر نرگس نشاط،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1386-25000 ریال

153- اطلاع يابي در اينترنت،دکتر علي حسين قاسمي با همکاري پروانه قاسمي و ...،کتابدار،1389-40000 ریال

154- اطلاعات و ارتباطات جهاني؛ مرزهاي نو در روابط بين الملل،پروفسور حميد مولانا،کتابدار،1384-50000 ریال

155- اطلاعات و ارتباطات : مفاهيم، نظريه ها و جغرافياي سياسي،دکتر اسدا... آزاد،انتشارات کتابدار،1386-70000 ریال

156- اطلاعات و جامعه،محمد رضا محمدي فر،دبيزش،1384-20000 ریال

157- اطلاعات و جامعه،دکتر محمدرضا داورپناه, معصومه آرميده،چاپار, دبيزش،1391-75000 ریال

158- اطلس قارچ‌شناسی(قارچ‌های آسیب‌رسان به منابع آرشیوی و کتابخانه‌ای) ،تگار رئیس‌نیا،کتابدار،1390-85000 ریال

159- اعتياد به اينترنت: تعاريف. ابعاد. معيارهاي تشخيص اعتياد همراه با روايي و پايايي فرم داخلي آن،سيد سلمان علوي. فرشته جنتي فرد،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،1390-40000 ریال

160- افعال گروهي در انگليسي،پيتر واتسين جونز،کتابدار،1391-65000 ریال

161- اقتصاد اطلاعات: راهنماي تحليل اقتصادي و ...،بروس آر. کينگما،کتابخانه رايانه اي ،1387-25000 ریال

162- اقتصاد فناوري اطلاعات و ارتباطات،دکتر اسفنديار جهانگرد،شرکت چاپ و نشر بازرگاني،1385-25000 ریال

163- الفباي حقوق پديد آورنده ( کپي رايت ) ،گرباود،خانه کتاب ،1380-6000 ریال

164- الگوهاي برنامه ريزي تصميم گيري و اداره کتابخانه،رابرت ام. هايس،خانه کتاب،1388-40000 ریال

165- امريکن انترپولوژيست(مطالعات مردم شناسي آمريکا در جهان)از سال ۱۸۹۹ تا سال ۲۰۰۲، ۱۰۷ جلد،.،.،1389-325000 ریال

166- امنیت اطلاعات: از آگاهی تا آموزش ،دکتر محمد حسن‌زاده، مهندی نرگس جهانگیری،کتابدار،1390-60000 ریال

167- انتخاب و تهيه منابع اطلاعاتي (براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي)،حميد محسني،کتابدار،1387-20000 ریال

168- انتقال و سازماندهي مجدد در کتابخانه ها،ماريا اس.ولز و رزمري يانگ ،انتشارات دانشگاه تبريز،1383-9000 ریال

169- انقلاب ديجيتالي،جک چالوند،دبيزش،1388-58000 ریال

170- انقلاب فراموش شده: دولتهاي عصر مشروطه تا کودتاي ۱۲۹۹ ش (برنامه ها و دشواري ها)،فواد پورآرين،چاپار،1385-60000 ریال

171- انگليسي براي دانشجويان رشته کتابداري واطلاع رساني (۱)،دکتر ناهيد بني اقبال ،سمت ،1387-12000 ریال

172- انگليسي براي دانشجويان رشته کتابداري واطلاع رساني(۲)،دکتر ناهيد بني اقبال ،سمت ،1387-14500 ریال

173- انگليسي مقدماتي براي دانشجويان دانشگاه،دکتر هوشنگ خوش سيما و ديگران،چاپار،1386-12000 ریال

174- انگليسي کتابداري و اطلاع رساني براي آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري همراه با پاسخنامه ،دکتر ناهيد بني اقبال ،انتشارات دانشگاه تهران ،1381-15500 ریال

175- اوضاع سياسي - اجتماعي همدان (در جنگ جهان‌گير اول) ،به کوشش مجید فروتن،کتابدار،1390-60000 ریال

176- ايجاد و گسترش کتابخانه هاي آموزشگاهي ونقش کتابخانه مدرسه در ايجاد عادت مطالعه در دانش آموزان ،صديقه احمدي فصيح ،چاپار،1386-22000 ریال

177- ايجاد يک مرکز اطلاع رساني ،سيلو يا پي. وب، کتابدار،1381-30000 ریال

178- ايراد (مجموعهء فيلمنامه هاي کوتاه)،حسين مدحت،چاپار،1388-17000 ریال

179- ايران جلد۱ و جلد ۲(دوجلدي)،دکتر مسعود گلزاري و خانم دکتر مهردخت وزير ژور،کتابدار،1389-380000 ریال

180- ايران در چهار کهکشان ارتباطي( سير تحول تاريخ ارتباطات در ايران از آغاز تا کنون)۳جلدي،دکتر مهدي محسنيان راد،سروش،1388-220000 ریال

181- ايران نامه( تاريخ منظوم ايران،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1388-200000 ریال

182- ايمني در ازمايشگاه هاي شيمي،مصطفي قلي زلده،نشر چاپار،1387-22000 ریال

183- اينترنت اکسپلورر. گوگل. ياهو،حجت الله سليماني،حجت الله سليماني،1390-35000 ریال

184- اينترنت براي ويژه کاران خدمات کتابخانه اي و اطلاع رساني،اندي داوسون،موسسه اطلاع رساني فجر عليم ،1378-8500 ریال

185- اينترنت در مدرسه ،دو کان گري ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-35000 ریال

186- اينترنت و اطلاعات،حجت الله سليماني،حجت الله سليماني،1390-70000 ریال

187- اينترنت و جامعه ،جيمز اسلوين ، کتابدار،1380-70000 ریال

188- ايکس. ام. ال در کتابخانه ها ،روي تنانت ،چاپار،1384-25000 ریال

189- اینترنت و اطلاعات،حجت‌اللّه سلیمانی،حجت‌اللّه سلیمانی،1389-70000 ریال

190- اینترنت و کاربرد آن در کتابخانه ها -گزیده مقالات همایش سراسری اینترنت و کاربرد آن در کتابخانه،گرد آوری :حسن کیایی خوزستانی ،دبیزش و فرم بند،1383-8000 ریال

191- باز انديشي در مباحثي از نشر و ويرايش،عبدالحسين آذرنگ،انتشارات ققنوس،1384-21000 ریال

192- بازاريابي اطلاعات،جنيفر رولي،چاپار،1388-55000 ریال

193- بازاريابي در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني،رضابصريان،چاپار،1388-17000 ریال

194- بازنويسي و باز آفريني در ادبيات،جعفر پايور،نشر کتابدار،1387-35000 ریال

195- بازيابي اطلاعات؛ الگوريتمها و روشهاي اکتشافي،ديويد گراسمن،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1384-40000 ریال

196- بازیابی پیوسته، نظامها و روشها،رحیم علیجانی، لیلا دهقانی،چاپار،1385-20000 ریال

197- بخش پوستر در کنفرانس ها،ديتر اشميت ماير ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1381-5000 ریال

198- برترين هاي علوم( دانشمندان، نشريات، موسسات علمي و کشورها)،دکتر مهراد و فاطمه شريفاني،دانشگاه شيراز،1386-15000 ریال

199- بررسي اجمالي و تحليل ادبيات کودکان در ايران از آغاز تا دهه هفتاد،دکتر رضا شجري ،انتشارات عياران ،1384-22000 ریال

200- بررسي مشکلات ترجمه ادبيات کودکان،محمد حسين قريشي ،انتشارات صنم،1385-20000 ریال

201- بررسی عوامل مخرب اسناد و روشهاي حفاظت و درمان آن،.،سازمان اسناد ملی ايران،1377-9000 ریال

202- برنامه درسي مقدماتي فناوري اطلاعات و ارتباطات براي تربيت معلم،گروه کار فدراسيون بين المللي پردازش اطلاعات IFIP،فراشناختي انديشه ،1382-18000 ریال

203- برنامه ريزي استراتژيک براي خدمات کتابخانه اي و اطلاعاتي ،شيلا کورال ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

204- برنامه ريزي حوادث در خدمات اطلاع رساني و کتابداري ،جاناشمن ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

205- برنامه ريزي و مديريت راهبردي در کتابخانه ها،جوزف آر. متيوز،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز،1387-30000 ریال

206- بهتر انشا بنويسيم: آموزش آيين نگارش و نامه نگاري (همراه با نمونه هايي از انشا و نامه ها)،سيد محمدرضا فدايي. سيده لاله فدايي،چاپار،1390-20000 ریال

207- بهره وري و شيوه هاي مطالعه،آناهيتا مقيمي زاده و مريم محمد زاده هروي،نشر دبيزش،1387-28000 ریال

208- تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش،مارينا و پلسيس،انتشارات محقق،1387-30000 ریال

209- تاثیر اطلاعات بر جامعه: بررسی ماهیت، ارزش و کاربرد اطلاعات،مایکل هیل،چاپار،1381-50000 ریال

210- تاريخ اصول کتابداري( چاپ سوم) ،جيمز تامسون ،مرکز نشر دانشگاهي ،1387-37000 ریال

211- تاريخ طب و طبابت در ايران (از عهد قاچار تا پايان عصر رضا شاه) دوجلدي،محسن روستايي،کتابخانه ملي ايران،1382-120000 ریال

212- تاريخ علم و فن آوري،جيمز مک کلين، هرولد درن،انتشارات سخن،1388-125000 ریال

213- تاريخ نسخه پردازي و تصحيح انتقادي نسخه هاي خطي،نجيب مايل هروي،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-32500 ریال

214- تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي کتاب آرايي،دکتر زهرا رهنمود،سمت،1387-50000 ریال

215- تاريخ و فلسفه کتابداري چاپ دوم،اجيت کما مو کهرجي،کتابدار،1388-40000 ریال

216- تاريخ چاپ در ايران ،شهلا بابازاده ،کتابخانه طهوري ،1378-14500 ریال

217- تاريخ کتاب ازکهن ترين دوران تا عصر حاضر ،سوند دال ،آستان قدس رضوي ،1379-12500 ریال

218- تاريخچه و تحليل روزنامه هاي آذربايجان(۱۲۳۰-۱۳۸۰)،موسي مجيدي،کتابخانه ملي ايران،1382-20000 ریال

219- تاریخ تمدن،عبدالحسین آذرنگ،کتابدار،1390-100000 ریال

220- تاملي بر الگوي اسلامي-ايراني تسعه علم فناپرياز ديگاه صاحبنظران،مصطفي تقوي-ياسر خوشنويس،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-40000 ریال

221- تبليغ کارآمد سايت وب ،مارک کر،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

222- تحصيلات تکميلي علوم کتابداري و اطلاع رساني در انگلستان، آمريکا، هند و ايران ،ليلا مرتضايي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-15000 ریال

223- تحليل استنادي در ارزيابي پژوهش،هنک موپد،چاپار،1387-70000 ریال

224- تحليل محتوا در علوم انساني (راهنماي عملي تحليل کتابهاي درسي)،دکتر يحيي معروفي و دکتر رضا يوسف زاده،سپهر همدان،1388-40000 ریال

225- تحليل موضوعي ونمايه سازي مباني نظري و توصيه هاي عملي ،پيتر فاگمن،کتابخانه ملي ايران،1374-6500 ریال

226- تحليل نظام ها براي کتابداران و متخصصان اطلاع رساني،لاريان. اوسبورن-مارگرت ناکامورا،دانشگاه رازي،1387-26000 ریال

227- تحليلي بر اشاعه دانش ايران در جهان(۱۹۹۳ تا۲۰۰۷)،دکتر عبدالرضا نوروزي چاکلي، دکتر محمد حسن زاده و دکتر حمزه علي نور محمدي،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1387-70000 ریال

228- تحولات نشر کتاب در دهه هفتاد(۱۳۷۹-۱۳۷۰)،محمد رنجبري باهمکاري علي محمد نياکان ،خانه کتاب ،1380-30000 ریال

229- تحويل اطلاعان در قرن بيست و يکم ،سوزان ام. وارد-يم اس . فانگ و ...، چاپار،1382-13000 ریال

230- تدريس اثر بخش در مدرسه،کير يا کو. کريس،نشر قو،1387-50000 ریال

231- تدوين و کاربرد اصطلاحنامه،جين ايچسين،مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي،1382-30000 ریال

232- تدوين پايان نامه، رساله، پروژه پژوهشي و مقاله علمي،جمال الدين طيبي، محمدرضا ملکي، بهرام دلگشايي،کتابدار،1388-100000 ریال

233- ترجمه وراهنماي کامل زبان انگليسي براي دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني ج ۱،ناهيد بني اقبال ،گلدشت کتاب اصفهان،1388-45000 ریال

234- ترجمه وراهنماي کامل زبان انگليسي براي دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني ج ۲چاپ سوم۸۶،ناهيد بني اقبال ،گلدشت کتاب اصفهان،1385-30000 ریال

235- ترويج علم چشم اندازها، فرصت ها و چالشها(مجموعه مقالات همايش دوم ادکا)،به کوشش دکتر سعيد رضايي شريف آبادي و خانم زهرا شامل،نشر کتابدار،1387-55000 ریال

236- تعامل بازيابي اطلاعات،ژيتر اينگورسن،کتابدار،1389-90000 ریال

237- تنوع فرهنگي و زباني در جامعه اطلاعاتي،يونسکو،کتابخانه ملي ايران،1384-6000 ریال

238- ته نقش هاي اسناد آرشيوي ايران،گرد اوري علي کريمي-زهرا ميرزايي پري،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،1388-70000 ریال

239- تهيه راهنما براي خدمات کتابداري و اطلاع رساني ،سيلويا پ.وب ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

240- تکامل کتاب،فردريک جي .کيلگور،دبيزش،1383-20000 ریال

241- تکنيک هاي طراحي سايت هاي پرمراجعه (گزارش فني يک پروژه ملي)،امان الله قنبري پور،سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي تهران،1387-30000 ریال

242- تکوين مجموعه هاي اسلامي در کتابخانه هاي اروپاي غربي و امريکاي شمالي،استفان رومر،سمت،1383-22000 ریال

243- جاذبه درماني،باري دنچ،سلمان،1388-25000 ریال

244- جامعه اطلاعاتي ،جان فيدر ،کتابدار،1380-70000 ریال

245- جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي،منوچهر محسني،نشر ديدار،1380-33000 ریال

246- جرم‌واژه(کشف جرم از طریق زبان‌شناسی حقوقی)،سیروس عزیزی، نگارمؤمنی،کتابدار،1390-70000 ریال

247- جستارهايي در تاريخ علوم دوره اسلامي،هوشنگ اعلم،بنياد دايره المعارف،1381-25000 ریال

248- جستجوي اطلاعات در عصر اطلاعات؛ اصول و روشها ،آندرو لارج، کتابدار،1382-50000 ریال

249- جستجوي اطلاعات علمي و پژوهشي در وب،دکتر عليرضا موغلي، رحيم عليجاني،نشر چاپار،1389-45000 ریال

250- جستجوي اطلاعات علمي پژوهشي در منابع چاپي و الکترونيکي (ويرايش دوم) چاپ ۸۷،محمد رضا داور پناه،انتشارات دبيزش،1387-35000 ریال

251- جغرافياي جهاني شدن،وارويک اي موران،چاپار،1388-80000 ریال

252- جغرافياي سياسي اطلاعات ( فاصله هاي بي فاصله)،حسن اشرفي ريزي و زهرا کاظم پور،چاپار،1386-30000 ریال

253- جغرافياي شهري و روستاشناسي( ويژه دانشجويان رشته کتابداري و اطلاع رساني)،دکتر مسعود گلزاري،کتابدار،1386-20000 ریال

254- جنبه هاي نظري علم کتابداري،پي يرس باتلر،کتابخانه ملي ايران،1382-6000 ریال

255- جنبه هايي از برنامه ريزي توسعه کتابخانه،جي استفن پارکر،چاپار،1382-20000 ریال

256- جنگ کتاب؛ مقاله ها، گزارشها و نکته ها در باره کتاب با کتابشناسي کتاب،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب ،1382-50000 ریال

257- جهان شبکه اي در آمدي بر نظريه و عمل در باب جامعه اطلاعاتي،جيمز دارنلي، جان فدر،چاپار،1384-21000 ریال

258- جهاني شدن فناوري اطلاعات و تعليم و تربيت ،محمد عطاران ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-22000 ریال

259- حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه اي ( چاپ۷)،بابک پرتو ،سمت ،1385-12500 ریال

260- حفظ ميراث ديجيتالي تحليلي بر روشها و چالش ها،ژان ميشل رود، ژنويوپيژو، امانوپل پلاس،کتابخانه ملي ايران،1364-8500 ریال

261- حق طبع ونشر در کشورهاي اسلامي ،غلامرضا لايقي ،خانه کتاب،1381-7000 ریال

262- حقوق مالکيت فکري حق مولف و مالکيت صنعتي،عليرضا نوروزي، چاپار،1381-20000 ریال

263- حقوق نسخه برداري در آينه قضاوت،علي بيان فر، نسرين دخت عماد خراساني،کتابدار،1387-40000 ریال

264- حقوق پژوهش (مجموعه قوانين و مقررات پژوهشي کشور)،تدوين علي دشتي،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-180000 ریال

265- حقيقت ديني دوران ما،ويليام مونتگمري وات ،کتابدار،1384-20000 ریال

266- حمايت از حق مولف : قوانين و مقررات بين المللي ،مرتضي شفيعي شکيب ،خانه کتاب ،1381-9000 ریال

267- خدمات مرجع و اطلاع رساني (مقالات همايش اول ادکا)،به کوشش دکتر عباس حري، علي اکبري و مونا مهديان،نشر کتابدار،1388-50000 ریال

268- خدمات اطلاع رساني در کتابخانه هاي دانشگاهي،دکتر فرنوش عظيمي خبازان،چاپار،1390-50000 ریال

269- خدمات انتفاعي در کتابخانه و مراکز اطلاع رساني،سيلويا پي. وب و جولز وينترتن،چاپار،1388-30000 ریال

270- خدمات عمومي در کتابخانه هاي آموزشگاهي،نسرين دخت عماد خراساني،کتابدار،1387-18000 ریال

271- خدمات عمومي کتابخانه و روش هاي آن (ويرايش دوم)،نسرين دخت عماد خراساني ،نشر کتابدار،1388-60000 ریال

272- خدمات فني ويرايش هشتم چاپ ششم،پوري سلطاني،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،1389-37500 ریال

273- خدمات مرجع،کريشان کومار،کتابدار،1389-50000 ریال

274- خدمات مرجع ديجيتال،طاهره غلامي،کتابدار و دانشگاه قم،1388-50000 ریال

275- خدمات مرجع و اطلاع يابي از نظريه تا عمل،رحيم عليجاني با همکاري نورا... کرمي،چاپار،1388-35000 ریال

276- خدمات مرجع(( ويرياش پنجم)) کومار،کريشان کومار،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز،1387-75000 ریال

277- خدمات ويژه کتابخانه براي نابينايان،دکتر سعيد غفاري. فريده خرامين. ابوالفضل هاشمي،چاپار. دبيزش،1391-48000 ریال

278- خدمات کتابخانه اي براي کودکان،و. ام. موهان راج،نشر دبيزش و نشر چاپار،1388-38000 ریال

279- خدمات کتابخانه در نظريه و عمل(چاپ سوم)،مايکل کي. باکلند،چاپار،1388-60000 ریال

280- خدمات کتابخانه هاي عمومي رهنمود هاي ايفلا/يونسکو براي توسعه،فيليپ جيل ،چاپار،1386-18000 ریال

281- خدمات کتابخانه:ويژه سواد آموزي،فهيمه باب الحواپجي،موسسه فرهنگي هنري سپهر سخن ،1385-17000 ریال

282- خريد کتاب براي کتابخانه،ليز چاپمن،دانشگاه شيراز،1379-8000 ریال

283- خرید ائتلافی منابع علمی،محمدرضا علی بیک٬ منصوره دمرچی لو،کتابدار،1390-20000 ریال

284- خزائن مکتوب از وقف کتاب تا کتابخانه های وقفی،پروین متواری سورکی،پیام رسان،1385-54000 ریال

285- خلاصه جامع مباحث تخصصي آزمون کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني(همراه با نکات، گرامر و لغات اساسي زبان عمومي و تخصصي کتابداري منطبق با جديد ترين سرفصل هاي آزمون)،شهلا کريمي،نشر همارا،1389-100000 ریال

286- خلاصه رده بندي دهدهي ديوپي و نمايه نسبي دو جلدي (جلد اول فرانما - جلد دوم نمايه-دستنامه)،ملويل ديوپي،شرکت انتشاراتي علمي و فرهنگي،1386-155000 ریال

287- خلاصه مباحث اساسي کارشناسي ارشد کتابداري و اطلاع رساني،امير متقي دادگر، علي اکبر احمدلو،کتاب جوان،1387-100000 ریال

288- خلاصه مباحث روش‌های تحقیق و آمار ویژۀ متقاضیان ورود به دوره‌های دکتری و کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،سمیه السادات آخشیک،کتابدار،1389-30000 ریال

289- خلاصه مباحث کتابداري و اطلاع رساني،حميد محسني،کتابدار،1389-90000 ریال

290- خلاصه مباحث کتابداری و اطلاع‌رسانی (به همراه آزمون‌های 2 سال آخر) ،گردآوری حمید محسنی،کتابدار،1390-130000 ریال

291- خلاقيت نوشتاري و هنر نوشتن،ژيلا حسنلو و نورالدين محمودي،چاپار،1388-15000 ریال

292- خلاقيت و نوآوري در کتابخانه هاي عمومي،به اهتمام يوسف عابدي،نهاد کتابخانه هاي عموميکشور و با همکاري دانشکده علوم تربيتي دانشگاه تهران و انجمن علمي کتابداري دانشگاه تهران،1389-55000 ریال

293- خود آموز آسان اينترنت؛ به انضمام تجارت و بانکداري الکترونيک در ايران(با CD)،احمد پيشگاه زاده،رهام انديشه،1385-27000 ریال

294- خودآموز کاربردی مراحل کلیدی تحقیق،.،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان،1390-35000 ریال

295- داده پردازي براي کتابداران واطلاع رسانان،دکتر محمدحسين دياني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1381-9000 ریال

296- داده کاوي و کشف دانش،مهدي غضنفري؛سميه عليزاده،علم وصنعت،1387-50000 ریال

297- داستان نگارش جلد گلينگور،اندره رابينسون،نشر کتابدار،1388-220000 ریال

298- داستانها، ابزاري براي کاهش مشکلات روانشناختي کودکان،دکتر پريرخ و زهرا مجدي،نشر کتابدار،1388-30000 ریال

299- دانشجويان ايراني در اروپا (اسناد مربوط به قانون اعزام محصل)۱۳۰۷-۱۳۱۳،عبدالحسين نوايي و الهام ملک زاده،کتابخانه ملي ايران،1382-50000 ریال

300- دانشنامه ادب فارسي جلد ۱ ويراست دوم،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-75000 ریال

301- دانشنامه ادب فارسي جلد ۲،،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد ،1381-110000 ریال

302- دانشنامه ادب فارسي جلد ۴ بخش اول،به سرپرستي حسن انوشه ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-66500 ریال

303- دانشنامه ادب فارسي جلد ۴ بخش دوم ،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1380-66500 ریال

304- دانشنامه ادب فارسي جلد ۴ بخش سوم،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1380-67000 ریال

305- دانشنامه ادب فارسي جلد ۵ ،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1382-88000 ریال

306- دانشنامه ادب فارسي جلد۳،،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1381-85000 ریال

307- دانشنامه ادب فارسي در آناتومي و بالکان جلد ۶، ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1384-125000 ریال

308- دانشنامه ايران (جلد اول)،زير نظر کاظم موسوي بجنوردي،مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي،1385-180000 ریال

309- دانشنامه تاريخ جهان ج ۱،زير نظر سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1389-200000 ریال

310- دانشنامه تاريخ جهان ج ۲،زير نظر سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1389-300000 ریال

311- دانشنامه جهان اسلام ج (۲)ب،،بنياد دايره المعارف اسلامي،1375-55000 ریال

312- دانشنامه جهان اسلام ج (۳)ب(چاپ دوم)،،بنياد دايره المعارف اسلامي،1378-55000 ریال

313- دانشنامه جهان اسلام ج (۵) ب و پ،،بنياد دايره المعارف اسلامي،1379-90000 ریال

314- دانشنامه جهان اسلام ج (۶) ت،،بنياد دايره المعارف اسلامي،1380-100000 ریال

315- دانشنامه جهان اسلام جلد۱۳،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1388-200000 ریال

316- دانشنامه جهان اسلام ج۱(چاپ سوم)،بنياد دايره المعارف اسلام،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-150000 ریال

317- دانشنامه جهان اسلامي. ج(۱۰). ج.بنياد دايره المعارف اسلامي. ۱۳۸۵،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي.،1386-140000 ریال

318- دانشنامه جهان اسلام(۴).ب.(چاپ دوم).بنياد دايره المعارف اسلامي.۱۳۸۶،غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-150000 ریال

319- دانشنامه جهان اسلام. ج (۱۱).ج-چ.بنياد دايره المعارف اسلامي. ۱۳۸۶،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي ،1386-150000 ریال

320- دانشنامه جهان اسلام.ج (۷).ت. بنياد دايره المعارف اسلامي.۱۳۸۲،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-120000 ریال

321- دانشنامه جهان اسلام.ج (۹).ث-ج. بنياد دايره المعارف اسلامي۱۳۸۴،غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-120000 ریال

322- دانشنامه جهان اسلام.ج(۸).ت. بنياد دايره المعارف اسلامي.۱۳۸۳،زير نظر غلامعلي حداد عادل،بنياد دايره المعارف اسلامي،1386-120000 ریال

323- دانشنامه دانش گستر(18 جلدی)،زیر نظر علی رامین، کامران فانی، محمدعلی سادات،موسسه دانش گسترروز،1389-3000000 ریال

324- دانشنامه شعر،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1387-120000 ریال

325- دانشنامه شعر عاشوراي: انقلاب حسيني در شعر شاعران عرب و عجم،مرضيه محمدزاده،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1383-160000 ریال

326- دانشنامه مصور کودکان و نو جوانان،سونيتا گوپنا،دانش پرور،1385-80000 ریال

327- دانشنامه معماري ساختمان وتجهيزات کتابخانه،بابک پرتو،کتابدار،1388-150000 ریال

328- دانشنامه کتابداري واطلاع رساني ،پوري سلطاني و فروردين راستين ،فرهنگ معاصر ،1381-90000 ریال

329- دانش: سنجش واندازه گيري،يوگش مالهوترا،کتابدار،1386-16000 ریال

330- دايره المعارف آزادي خواهي ۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-510000 ریال

331- دايره المعارف آموزش از راه دور ۴ جلدي ۲۰۱۰،دايره المعارف،دايره المعارف،1389-1625000 ریال

332- دايره المعارف آموزش عالي (۲ جلدي)،نادر قلي قورچيان،بنياد دانشنامه بزرگ فارسي،1383-300000 ریال

333- دايره المعارف آموزش و پرورش دو زبانه ۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-550000 ریال

334- دايره المعارف ادبيات آمريکا ۴ جلدي ۲۰۰۹(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1400000 ریال

335- دايره المعارف ادراک ۲ جلدي ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-810000 ریال

336- دايره المعارف اسطوره شناسي جهاني ۵جلدي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1475000 ریال

337- دايره المعارف اسلام (۱۰ جلدي) فرانسه (کپي در حد افست)،.،.،1381-3400000 ریال

338- دايره المعارف اسلام (۱۲ جلدي) انگليسي. با ايندکس،دايره المعارف،دايره المعارف،1383-5000000 ریال

339- دايره المعارف اسلام(چيف)، ۱جلد،.،.،1389-1130000 ریال

340- دايره المعارف اصول علمي قوانين و نظريه ها ۲جلدي ۲۰۰۸(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-690000 ریال

341- دايره المعارف الهه ها و قهرمانان زن آفريقا مديترانه شرقي ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1389-280000 ریال

342- دايره المعارف امريکانا -۳۰جلد-۲۰۰۶،امريکانا،امريکانا،1386-10600000 ریال

343- دايره المعارف انسان شناسي فرهنگي و اجتماعي ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-540000 ریال

344- دايره المعارف انگليسي ۴ جلدي،.،.،1389-2100000 ریال

345- دايره المعارف ايرانيکا ۱۴ جلدي،دايره المعارف،کتابخانه کنگره آمريکا،1385-5500000 ریال

346- دايره المعارف ايمني و بهداشت کار (۴ جلدي)،وزارت کار،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-320000 ریال

347- دايره المعارف بريتانيکا دهه (۲۰۰۵) ۳۲ جلدي،.،.،1385-12300000 ریال

348- دايره المعارف بزرگ اسلامي ج ۱۶،زير نظر کاظم موسوي بجنوردي،مرکز بزرگ دايره المعارف اسلامي،1387-180000 ریال

349- دايره المعارف بزرگ اسلامي جلد۱۵،زير نظر کاظم موسوي بجنوردي،مرکز دايره المعارف اسلامي،1386-180000 ریال

350- دايره المعارف بزرگ اسلامي ج۱۷،ثابت بن محمد جرجاني-جزء،مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي،1388-180000 ریال

351- دايره المعارف بزرگ اسلامي۱۴ جلدي ،۰،مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي،1381-1400000 ریال

352- دايره المعارف بين المللي جامعه مدني ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1389-890000 ریال

353- دايره المعارف بيوگرافي ويرايش۲، ۲۰جلدي(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-10600000 ریال

354- دايره المعارف تاريخ و مذهب در آمريکا ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-685000 ریال

355- دايره المعارف جامعه و فرهنگ در عهد باستان ۴ جلدي۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1200000 ریال

356- دايره المعارف جنسيت و جامعه ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-560000 ریال

357- دايره المعارف جهان نوين اسلام ج ۱( آ- ب)،جان ل. اسپوزيتو،نشر کنگره و کتاب رمجع،1387-250000 ریال

358- دايره المعارف جهان نوين اسلام ج ۲ (پ-ز)،جانل.اسپوزيتو،نشر کنگره و نشر کتاب مرجع،1388-250000 ریال

359- دايره المعارف جو داييکا (يهود)-۱۸ جلد (کپي و صحافي در حد افست)،۰،۰،1385-7900000 ریال

360- دايره المعارف خشونت فردي(لاتين)۲جلد در يک جلد۲۰۰۸،داسره المعارف،دايره المعارف،1388-540000 ریال

361- دايره المعارف خواب و رويا،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1386-40000 ریال

362- دايره المعارف رنسانس (۶ جلدي) (کپي در حد افست)،.،.،1385-3500000 ریال

363- دايره المعارف روابط انساني ۳ جلدي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1350000 ریال

364- دايره المعارف روانشناسي و مذهب ۲۰۱۰ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-560000 ریال

365- دايره المعارف روزنامه نگاري ۲ جلدي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1375000 ریال

366- دايره المعارف رويا ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-290000 ریال

367- دايره المعارف زبان و مذهب(جانف)، ۱جلد،.،.،1389-1130000 ریال

368- دايره المعارف زبان (اندرسون)، ۱ جلد،.،.،1389-1130000 ریال

369- دايره المعارف زبان (لاتين)(۱ جلد)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1130000 ریال

370- دايره المعارف زبان(فيليپ)، ۱ جلد،.،.،1389-1130000 ریال

371- دايره المعارف زمان،علوم،فلسفه و الهيات ۳جلدي ۲۰۰۹(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-1070000 ریال

372- دايره المعارف شيطان وشيطان پرستي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،د،1388-225000 ریال

373- دايره المعارف شکستهاي جنگهاي داخلي ۲۰۰۸ ،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-250000 ریال

374- دايره المعارف عشق در مذاهب جهان ۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،د،1388-470000 ریال

375- دايره المعارف عصر امپرياليسم ۲جلدي ۲۰۰۸،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-675000 ریال

376- دايره المعارف علو اجتماعي ۱ جلدي (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1387-900000 ریال

377- دايره المعارف علوم اجتماعي. ۱جلدي،.،.،1389-1130000 ریال

378- دايره المعارف علوم(علوم اجتماعي) ۱۸ جلدي (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-6900000 ریال

379- دايره المعارف فلسطين ۱ جلدي(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-9400000 ریال

380- دايره المعارف فلسفه علم لاتين ۱ جلدي،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-115000 ریال

381- دايره المعارف فلسفه ۱۰ جلدي (لاتين)۲۰۰۶،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-4300000 ریال

382- دايره المعارف قانون تعليم وتربيت ۲ جلدي ۲۰۰۹(لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-710000 ریال

383- دايره المعارف لاروس (لاتين)،دايره المعارف،د،1386-800000 ریال

384- دايره المعارف مذاهب آفريقا ۲۰۰۹،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-510000 ریال

385- دايره المعارف مذاهب و اخلاق ۱۳ جلدي (ethics) کپي در حد افست ،.،.،1385-4900000 ریال

386- دايره المعارف مذاهب چيف ويرايش۲--۱۴جلدي،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-5000000 ریال

387- دايره المعارف مرگ و تجربه انساني ۲۰۰۹(لاتين)،دايره المعارف،د،1388-660000 ریال

388- دايره المعارف مشاوره ۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،د،1388-940000 ریال

389- دايره المعارف مشاوره: نگاهي ژرف و آموزش براي امتحانات مشاوره ملي، دولتي و ...۲۰۰۸ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-510000 ریال

390- دايره المعارف نمايش در جامعه امروزي ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-560000 ریال

391- دايره المعارف نيو کاتوليک ۱۴ جلدي ۲۰۰۳( کپي صحافي در حد افست)،۰،۰،1385-5250000 ریال

392- دايره المعارف نيوکاتوليک/ويرايش ۲، ۱۵ جلد،.،.،1389-6900000 ریال

393- دايره المعارف نيوکاتوليک/۱ جلد،.،.،1389-875000 ریال

394- دايره المعارف نژاد و جنايت۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-560000 ریال

395- دايره المعارف ها (مجموعه مرجع ۱)،ويليام اي، کتز،کتابدار،1384-12000 ریال

396- دايره المعارف هنر (نقاشي، پيکره سازي و هنر گرافيک)،رويين پاکباز،فرهنگ معاصر،1383-120000 ریال

397- دايره المعارف هنرمندان آمريکايي عرب تبار ۲۰۰۸،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-280000 ریال

398- دايره المعارف پنج قاره جهان ۵جلدي،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-5600000 ریال

399- دايره المعارف کاريابي،حسابدارها و گفتاردر مانها ۸جلدي۲۰۰۹،دايره المعارف،دايره المعارف،1388-2190000 ریال

400- دايره المعارف کارگردان هاي فيلم هاي تلويزيوني ۲۰۰۹ (لاتين)،دايره المعارف،د،1388-510000 ریال

401- دايره المعارف کتابداري افست شده ۵ جلدي،کتابخانه ملي آمريکا،کتابخانه ملي آمريکا،1387-3500000 ریال

402- دايره المعارف کتابداري و اطلاع رساني جلد دوم (س-ي)،زير نظر فريبرز خسروي ،کتاتبخانه ملي،1386-110000 ریال

403- دايره المعارف کتابداري و اطلاع رساني (جلد ۱)،سرويراستار عباس حري،کتابخانه ملي ايران،1381-80000 ریال

404- دايره المعارف Relation مذاهب (۱۶ جلدي) (کپي در حد افست)،.،.،1385-4500000 ریال

405- دایرة المعارف حیوانات (جلد اول) پستانداران،فاطمیان، علی،نشر قاف؛ سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1381-135000 ریال

406- دایرة المعارف حیوانات (جلد دوم) پرندگان،فاطمیان، علی،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1381-160000 ریال

407- دایرة المعارف حیوانات (جلد سوم) خزندگان، دوزیستان و ماهی ها،فاطمیان، علی،نشر قاف، وزارت ارشاد،1381-140000 ریال

408- دایرة المعارف قرآن همراه با ايندکس ۲۰۰۶ (۶ جلدی) (کپی و صحافی در حد افست)،لیدن،چاپ لیدن،1385-2900000 ریال

409- در آمدي بر اطلاع شناسي ،دکتر عباس حري،کتابدار و دما،1387-33000 ریال

410- در آمدي بر نمايه سازي و چکيده نويسي،دونالد بي، کليوند-آنادي.کليوند،چاپار،1385-30000 ریال

411- در جستجوي معنا،دکتر نرگس نشاط،کتابدار،1390-60000 ریال

412- در جستجوی معنا ،دکتر نرگس نشاط،کتابدار،1390-60000 ریال

413- در ستايش کتاب (شامل سخنان بزرگان،مشاهير، شاعران و نوابغ جهان)،ايوب بهنام،نشر چاپار،1387-18000 ریال

414- در قلمرو نشر ويرايش و دانشنامه نگاري،عبدالحسين آذرنگ،ققنوس،1382-17000 ریال

415- در گیر و دار کتاب و نشر،کریم امامی،نیلوفر،1385-45000 ریال

416- درآمدي بر اقتصاد علم: مباني نظري،نگارنده آرش موسوي،مرکز تحقيقات سياست هاي علمي کشور،1388-38000 ریال

417- درآمدي بر سنجش عملکرد،يعقوب حسين زاده. وحيد حسين زاده. ويراستار محمود خسروجردي،چاپار،1390-50000 ریال

418- درآمدي بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انساني (کتاب اول)،دکتر عبدا.. عبدالهي و جعفر جوان،نشر چاپار،1389-55000 ریال

419- درآمدي بر فلسفه علم و پژوهش در علوم انساني (کتاب دوم)،دکتر عبدا.. عبدالهي و جعفر جوان،نشر چاپار،1389-50000 ریال

420- درآمدي بر مفاهيم, استانداردها و نرم افزارهاي آرشيوي،دکتر مرتضي کوکبي, دکتر سعيد رضايي شريف آبادي, دکتر اميررضا اصنافي،چاپار،1391-45000 ریال

421- درآمدي بر کتابداري ،حسين مختاري معمار،نشر قو،1376-13500 ریال

422- درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژه کتابخانه های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه ،حسن اشرفی ریزی ،نشرچاپار،1363-15000 ریال

423- درسنامه جامع کتابداري و اطلاع رساني با تاکيد بر بانک هاي اطلاعاتي پزشکي،کمال ابراهيمي و ديگران،چاپار،1390-100000 ریال

424- دستنامه آموزش از راه دور با تاکید بر علوم کتابداری و اطلاع رسانی،سعیده ولی زاده حقی، جواد ولی زاده حقی،دبیزش: تالیا،1385-12000 ریال

425- دستنامه تهيه و تدوين طرح پژوهش در کتابداري و اطلاع رساني ،آقا نور خيشوند،نشر صادقيا،1383-15000 ریال

426- دستنامه شماره استاندارد بين المللي کتاب ( ISBN)،سازمان بين المللي شابک ،خانه کتاب،1381-5000 ریال

427- دستنامه عملي آزمونهاي علوم کتابداري و اطلاع رساني (ويرايش دوم)،عليرضا رستمي گومه،چاپار،1387-80000 ریال

428- دستنامه قواعد فهرست نويسي،ماندانا صديق بهزادي، ويراست چهارم،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-40000 ریال

429- دستنامه قواعد فهرستنويسي کتابهاي لاتين به فارسي،پوري سلطاني،کتابخانه ملي ايران،1383-5000 ریال

430- دستنامه ماکسول براي ۱۱سي آر ۲ آر،رابرت ال. ماکسول و مارگارت اف. ماکسول،انتشارات دانشگاه تبريز،1387-70000 ریال

431- دستنامه واژه پردازي فارسي و لاتين براي دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني،رحيم شهبازي،انتشارات کتابدار،1386-30000 ریال

432- دستنامه پيايندهاي فارسي،مهران آشوري،چاپار،1391-36000 ریال

433- دستور زبان آلماني،نرگس انتخابي،انتشارات فرهنگ معاصر،1387-20000 ریال

434- دستور مختصر و مفيد زبان انگليسي،جيک آلسوپ،کتابدار،1391-65000 ریال

435- دستورنامه برگه آرايي ( ويرايش دوم ) ،فرهاد وزيري،کتابخانه ملي ،1379-6000 ریال

436- دستورنامه مديريت اسناد الکترونيکي براي آرشيوداران،شوراي بين المللي آرشيو،چاپار. کلک نوين،1390-0 ریال

437- دستيابي به اطلاعات در محيط ديجيتال: از تپوري تا عمل،عاصمه عاصمي، غفار بهارلو،کتابدار،1389-40000 ریال

438- دنیای مجازی: امکانات، قوانین، روش‌ها و ابزارهای ارزیابی ،اعظم نجفقلی‌نژاد، دکتر محمد حسن‌زاده، دکتر علی صادق‌زاده وایقان،کتابدار،1390-70000 ریال

439- دو قرن با مطبوعات زبان فارسی خارج از کشور در قاره آسیا،مهدی جعفری خانقاه،کتابخانه ملی ايران،1383-18000 ریال

440- دوره مقدماتي آموزش جستجو در وب،آلن چمبر لاين،کتابخانه ملي ايران،1383-4500 ریال

441- دورکاري براي کتابداران و اطلاع رسانان ،مونيکا بليک ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

442- دورکاري؛ مفاهيم و فرآيند برنامه ريزي،بهمن سهرابي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1382-7000 ریال

443- دولت و فرهنگ در ايران(۱۳۰۴-۱۳۵۷)،محمد علي اکبري،موسسه انتشاراتي روزنامه ايران،1382-25000 ریال

444- دیدارهای دور؛ پژوهشی در ادبیات سفرنامه ای همراه با کتابشناسی سفرنامه های فارسی،روح انگیز کراچی،چاپار،1381-14000 ریال

445- ذخيره سازي با تاکيد بر ظرفيت و اهميت کاربردي اطلاعات (پارس آذرخش) ،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي،چاپار،1386-22000 ریال

446- رئالیسم و پژوهش تربیتی: چشم اندازها و امکانات نوین،دیوید اسکات،دبیزش،1381-15000 ریال

447- راه ياب ايران،ناصر کرم،فرهنگ معاصر،1387-95000 ریال

448- راهنماي استفاده از رده بندي دهدهي ديويي،مري مور تيمر،انتشارات تاليا،1385-29000 ریال

449- راهنماي استفاده از رده بندي کنگره (جلد اول)،فاطمه مرتضايي فرد،سمت،1383-32500 ریال

450- راهنماي استفاده از رده بندي کنگره (جلد دوم)،فاطمه مرتضايي فرد،سمت،1383-20000 ریال

451- راهنماي استفاده از طلايه داران علم ايران در پايگاه استنادي علوم جهان اسلام(ISC)،دکتر جعفر مهراد و علي گزينه،مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري،1387-15000 ریال

452- راهنماي استفاده از واژه پرداز ورد۲۰۰۷: به همراه آموزش تايپ فارسي و لاتين،زهرا تهوري،کتابدار،1389-35000 ریال

453- راهنماي ايجاد و گسترش کتابخانه هاي آموزشگاهي،موسي مجيدي ،انتشارات مدرسه ،1382-18000 ریال

454- راهنماي ايجاد کتابخانه مجازي،فدريک استيلو،نشر قو،1383-20000 ریال

455- راهنماي ايجاد کتابخانه هاي آموزشگاهي،کريم حنفي نيري،نيکان کتاب،1381-3000 ریال

456- راهنماي تدوين راهبرد ملي فناوري اطلاعات،حميد جاوداني،پژ وهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي،1387-35000 ریال

457- راهنماي تدوين و گسترش اصطلاحنامه يک زبانه،درک آوستين، ژيتر ديل،چاپار،1389-17000 ریال

458- راهنماي توصيفي وب سايت پايان نامه ها،خانم طاهره پيشکام داد،انتشارات کتابدار،1387-15000 ریال

459- راهنماي جامع روشهاي تحقيق در علوم تربيتي و روان شناسي...،حميد رهبادار،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1389-100000 ریال

460- راهنماي حفاظت ، نگهداري و مرمت کاغذ ،آن ليه ناروي و فيليپ وان دم ،آستان قدس رضوي ،1379-7500 ریال

461- راهنماي حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه اي،دکتر مهرداد نيکنام،چاپار،1389-27000 ریال

462- راهنماي رده بندي کتابخانه کنگره ويرايش(۵)،لويس ماي چان،دانشگاه تبريز،1386-55000 ریال

463- راهنماي رهبران(مديريان پوياي ۹)،جان.ه.زنگر- جوزف فولکمن،نشر مثلث،1388-18000 ریال

464- راهنماي عملي تاسيس مرکز اطلاع رساني ،کارن کريزمن،دانشگاه شهيد چمران،1384-21000 ریال

465- راهنماي عملي و قدم به قدم فهرستنويسي و رده بندي کتاب هاي فارسي،بر اساس قواعد فهرستنويسي انگلو امريکن،انتشارات دانشگاه شهيد چمران،1379-11000 ریال

466- راهنماي عملي ويرايش ۲۲ رده بندي ديويي،سانجي کي، کاشيک،سمت،1387-35000 ریال

467- راهنماي متون تخصصي ۱ علوم کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه پيام نور،مرضيه عليزاده جديدي؛ ويراستار ترجمه علي اکبر خاصه،کتابدار،1390-50000 ریال

468- راهنماي مديران (مديران پويا ۶)،موري استتنر،نشر مثلث،1388-18000 ریال

469- راهنماي نشريات بين المللي استنادي،علي اکبر صبوري، علي اکبر موسوي موحدي و مهناز اميني،انتشارات دانشگاه تهران،1387-75000 ریال

470- راهنماي نصب و راه اندازي(شرکت پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي)،چاپار،1386-11000 ریال

471- راهنماي نگارش مرور نوشتارها و پيشينه پژوهش در حوزه علوم انساني و اجتماعي،مهري پريرخ، رحمت ا... فتاحي،کتابدار،1385-15000 ریال

472- راهنماي نگارش پايان نامه،زهرا تهوري،کتابدار،1390-40000 ریال

473- راهنماي نگارش گزارشهاي علمي و فني ،سيروس عليدوستي ؛ مريم ناخدا،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1385-11000 ریال

474- راهنماي ويرايش و درست نويسي،حميد رضا نويدي مهر (نگهبان)،انتشارات قدس رضوي،1387-30000 ریال

475- راهنماي يافتن اطلاعات با کيفيت در اينترنت،آليسون کوک،کتابخانه رايانه اي و چاپار،1382-22000 ریال

476- راهنماي پژوهش تاريخي (کتابخانه اي)،پرويز فرخزاد،انتشارات طهوري،1384-53000 ریال

477- راهنماي کاربرد و آموزش نظام بازيابي اطلاعات cds / isis،اندرو باکستون اثر آلن هاپکينسون،انتشارات نعمتي،1381-7500 ریال

478- راهنماي کتابخانه هاي تخصصي و دانشگاهي ايران به انضمام کتابخانه هاي زندان،شيرين تعاوني (خالقي)و همکاران ايراندخت عزيزي، زهرا عالمي،کتابخانه ملي ايران،1382-25000 ریال

479- راهنماي کتابداري در مدارس،فاطمه نام آور،شرکت توسعه کتابخانه هاي ايران،1380-8000 ریال

480- راهنمای استفاده از سرعنوان‌های موضوعی کتابخانۀ کنگره،جکی گانندرن،کتابدار،1390-40000 ریال

481- راهنمای بهره گیری از ابزارهای فهرستنویسی موضوعی، رده بندی و نمایه سازی در کتابخانه های علوم پزشکی (همراه با سي دي)،پروانه مديراماني،کتابدار،1386-35000 ریال

482- راهنمای مواد و اسلوبها: طراحی، نقاشی،روبین پاکباز،فرهنگ معاصر،1385-98000 ریال

483- راهکارهاي بهره برداري از ميز امانت (پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي)،چاپار،1386-12000 ریال

484- راهکارهاي عبور موفق از داوري در مجلات علمي،رحيم عليجاني،چاپار،1391-45000 ریال

485- راهکارهايي براي کتابخانه هاي مدرن،اس.کي.چادهاري،دبيزش و چاژار،1388-60000 ریال

486- ربط در علم اطلاع رساني،تفکو ساراسويک،چاپار،1389-40000 ریال

487- رتبه بندي علمي دانشگاه هاي جهان ۲۰۰۸ دانشگاه ژياپوتنگ شانگهاي،دکتر جعفر مهراد و نوراله کرمي،مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و نشر چاپار،1387-23000 ریال

488- رده PQ ادبيات فرانسه،فرشته مولوي،کتابخانه ملي ايران،1384-13000 ریال

489- رده بندي دهدهي ديويي؛ ادبيات ويراست دوم ،زير نظر پوري سلطاني،کتابخانه ملي ايران،1384-7000 ریال

490- رده بندي دهدهي ديويي؛ اسلام، ويرايش پنجم،احمد طاهري عراقي،کتابخانه ملي ايران،1383-6000 ریال

491- رده بندي دهدهي ديوپي: راهنماي عملي شماره سازي( چاپ دوم)،رکن الدين احمدي لاري، فاطمه مکي زاده،کتابدار،1386-50000 ریال

492- رده بندي ديويي ويرايش ۲۲ چهارجلدي ،،کتابخانه کنگره،1385-2400000 ریال

493- رده بندي کتابخانه کنگره همراه با CD،زهير حياتي. طاهره جوکار.نيلوفر برهمند،کتابدار،1387-80000 ریال

494- رده بندي کتابخانه کنگره (دوره کامل،۴۲ جلد)( تا 2۰۰۹)،کتابخانه کنگره آمريکا،کتابخانه کنگره،1388-7800000 ریال

495- رده BBR فلسفه اسلامي،کامران فاني،کتابخانه ملي ايران،1382-7000 ریال

496- رده DSR تاريخ ايران: بازنويسي و گسترش تاريخ ايران در نظام رده بندي کتابخانه کنگره،کامران فاني،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1391-80000 ریال

497- رده LGR (مراکز آموزش ايران)،پوري سلطاني و شيفته سلطاني،کتابخانه ملي ايران،1383-4500 ریال

498- رده N.L.M (ويرايش ۲۰۰۸) ،،کتابخانه کنگره،1386-560000 ریال

499- رده PIR زبانها و ادبيات ايراني ويرايش سوم (گالينگور)،ماندانا صديق بهزادي،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1385-100000 ریال

500- رده PJA بر اساس نظام رده بندي کتابخانه کنگره،تنظيم و تدوين باسمه رضايي،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-100000 ریال

501- رده RIS تاريخ پزشکي دوره اسلامي،محمد رضا شمس اردکاني، فريد قاسملو و رقيه هاتفي مستقيم ،فرهنگستان علوم،1387-70000 ریال

502- رسا نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد وآرشيو،شرکت پارس آذرخش،چاپار،1386-18000 ریال

503- رسايل و گزيده هايي به خط حکيم ملاصدراي شيرازي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1389-150000 ریال

504- رهبري در گرما گرم کار،دني کاکس، جان هوور،نشر مثلث،1388-18000 ریال

505- رهنمود ها و استاندارد هاي کتابخانه هاي عمومي کويينزلند،شوري کتابخانه هاي کوپينزلند و انجمن کتابداران عمومي ارشد (کوپينزلند)،دبيزش،1381-10000 ریال

506- رهنمود ها و استانداردهاي کتابخانه هاي آموزشگاهي،زير نظر خانم مهري پريرخ،نشر کتابدار،1388-20000 ریال

507- رهنمود هايي براي سياست هاي اصطلاح شناسي،اينفوترم،پژو هشگاه اطلاعات و مدارک علمي،1386-12000 ریال

508- روءسا و نام آوران کتابخانه ملي ايران،ناهيد حبيبي آزاد،کتابخانه ملي ايران،1383-13000 ریال

509- روابط ايران ويونسکو (سازمان جهاني يونسکو) دو جلدي ،به کوشش مهشيد لطيفي نيا،کتابخانه ملي ايران،1385-110000 ریال

510- روانشناسي مطالعه،حسينعلي براتي علويجه،انتشارات پيام علوي،1384-45000 ریال

511- روزنامۀ خاطرات ناطرالدین شاه ،دکتر عبدالحسین نوایی، دکتر الهام ملک‌زاده،کتابدار،1390-80000 ریال

512- روش تحقيق در علوم رفتاري(راهنماي عملي تحقيق)،دکتر مضان حسن زاده،نشر ساولان،1387-35000 ریال

513- روش تحقيق و مرجع شناسي،مرتضي منشادي،دانشگاه هرمزگان،1380-11000 ریال

514- روش تحقيق و پژوهش علمي در تاريخ ( راهنماي نگارش تحقيقات در علوم انساني و تاريخ)،دکتر جواد هروي،انتشارات امير کبير،1387-30000 ریال

515- روش تحقيق و گزارش نويسي تدوين پايان نامه و رساله تحصيلي،دکتر حسن اشرفي ريزي و زهره کاظم پور،سپهر دانش،1387-40000 ریال

516- روش تدوين طرح هاي پژوهشي(پرويز زال نويسي)،فريدون کامران،استاديار،1389-35000 ریال

517- روش هاي اساسي پژوهش براي کتابداران( چاپ دوم با اضافات)،رونالد، ار.پاول،دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات،1389-95000 ریال

518- روش هاي موفقيت در مطالعه و يادگيري ،آيلين تريسي،نشر قو،1384-22000 ریال

519- روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی ،ليون واگان ،چاپار،1384-30000 ریال

520- روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي(چاپ دوم)،نصرا... فرجي،پوران پژوهش،1388-44000 ریال

521- روشهاي تحقيق در کتابداري،محمدحسين دياني،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1384-20000 ریال

522- روشهاي سوادآموزي بزرگسالان،زهرا صباغيان،مرکز نشر دانشگاهي،1381-19000 ریال

523- روشهاي يادگيري و مطالعه ويرايش دوم،دکتر علي اکبرسيف ،نشر دوران ،1389-55000 ریال

524- رويت بي فاصله،رضا محمدي (بيشتر جهت معرفي مي باشد)،نشر روزگار،1386-18000 ریال

525- ريشه هاي فرهنگي ارتباط در ايران ،دکتر مهدي محسنيان راد،پژو هشگاه اطلاعات و مدارک علمي،1386-25000 ریال

526- زال و رودابه،ابوالقاسم فردوسي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،1391-80000 ریال

527- زبان مخفي چيست؟،لويي ژان کالوه،چاپار،1388-25000 ریال

528- زنان ايراني و راه و رسم زندگي آنان،کلارا کوليور رايس،کتابدار،1383-50000 ریال

529- زندگي و سرنوشت کتابخانه باستاني اسکندريه ،مصطفي العبادي،دبيرخانه هيپت امنا،1379-12000 ریال

530- زندگينامه کتابداران خراسان ،گردآورنده هاله فرزانه حسن زاده ، راحله داروغه و... زير نظر دکتر هادي شريف مقدم ،انتشارات کتابخانه رایانه ای،1385-20000 ریال

531- زندگی با کتاب،آلن پاوزر،دبيزش،1384-250000 ریال

532- ساختار مواد آرشيوي:توصيفُ و فهرستنويسي ورده بندي/ ،تألیف سعید غفاری،مریم محمدزاه هروی.- ،انتشارات دبیزش،1385-12000 ریال

533- ساختار کتاب و آماده سازي آن،غفور اماني،تراز،1381-6000 ریال

534- ساختمان و تجهيزات کتابخانه،بابک پرتو،نشر چاپار،1385-50000 ریال

535- ساختمان و تجهيزات کتابخانه هاي آموزشگاهي،شهرزاد طاهري لطفي،کتابدار،1387-15000 ریال

536- ساختمان و تجهیزات کتابخانه: مدیریت و برنامه ریزی (ويرايش دوم همراه با سی دی)،پرويز عازم،کتابدار،1386-50000 ریال

537- ساختمان وتجهيزات کتابخانه يار محمدي،علي يار محمدي،دبيزش،1388-80000 ریال

538- سازمان و مديريت موفق،جلال رحيمي،سپهردانش،1388-50000 ریال

539- سازماندهي اطلاعات (چاپ تمام شد)،آرلين جي . تيلور،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1381-20000 ریال

540- سازماندهي اطلاعات: رويکرد‌ها و راهکارهاي نوين(مجموعه مقالات اولين همايش انجمن، 16 و 17 اسفند 1385)،داریوش علیمحمدی، محسن حاجی‌زین‌العابدینی،کتابدار،1389-130000 ریال

541- سانسور در آينه (نظرات مميزان در دوره پهلوي)،تدوين: دکتر فريبرز خسروي،کتابخانه ملي ايران،1381-55000 ریال

542- سرعنوان موضوعي سيرز(کودک)،۰،۰،1386-440000 ریال

543- سرعنوان موضوعي فارسي جلد ۳،پورس سلطاني و همکاران،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1386-25000 ریال

544- سرعنوان موضوعي فارسي کودکان،طاهره آروند،کتابخانه ملي ايران،1383-7000 ریال

545- سرعنوان موضوعي لاتين مش (ويرايش ۲۰۰۷)، دو جلدي کنگره. ۱۳۸۵.،کنگره،کنگره،1385-930000 ریال

546- سرعنوان موضوعي لاتين ۱۱جلد( subject ۲۰۰۹) ،۰،کتابخانه کنگره،1388-3800000 ریال

547- سرعنوان موضوعي لاتين(دوره کامل)۵ جلدي در ۱۰ مجلد.۲۰۰۷،.،.،1385-4400000 ریال

548- سرعنوان هاي موضوعي فارسي (جلد اول و دوم)،زير نظر پوري سلطاني وکامران فاني،کتابخانه ملي ايران،1381-200000 ریال

549- سرمايه فکري، مديريت ، توسعه ومدل هاي سنجش،دکتر جليل خاوندکار و افشين متقي و احسان خاوندکار،مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران،1388-74000 ریال

550- سرمقاله و سرمقاله نويسي(چاپ تمام شد)،ايرج رستگار،قو،1385-0 ریال

551- سرگذشت شگفت انگيز گوگل،ديويد اي. وايس، مارک مالسيد؛ سينا قربانلو،مبلغان،1387-50000 ریال

552- سرگذشت مطبوعات ايران( دوجلدي)،سيد فريد قاسمي،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-115000 ریال

553- سرگذشت کتابخانه ها در ايران،مرتضي محمدنيا سماکوش با همکاري دکتر حسن اشرفي ريزي، حسين محمدي،کتابدار،1390-50000 ریال

554- سفرنامه هاي اسلامي، ۷۹ جلد،فواد سزگين،.،1389-250000 ریال

555- سمينار تحقيق و پيشنهاديه نويسي در کتابداري و اطلاع رساني،دکتر احمد شعباني و رسول سعادت،نشر چاپار،1388-20000 ریال

556- سنجش خوانايي نوشته هاي فارسي ( خوانا نويسي براي کودکان ، نوسوادان و نوجوانان )،دکتر محمد حسين دياني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1379-4000 ریال

557- سنجش سواد اطلاعاتي با استفاده از ابزارها و تکاليف استاندارد،ترزا نيلي،نشر چاپار،1389-60000 ریال

558- سنجش سواد اطلاعاتي دانشجويان،دکتر محمد رضا داور پناه ، علي حسين قاسمي و مرضيه سيامک،انتشارات دبيزش،1387-28000 ریال

559- سنجش علم؛ فناوري ونو آوري( مفاهيم و شاخص هاي بين المللي)،عبدالرضا نوروزي چاکلي، محمد حسن زاده و حمزه علي نورمحمدي،مرکز تحقيقات سياست علمي کشور،1388-70000 ریال

560- سنجش عملکرد در خدمات کتابداري واطلاع رساني ،کريستين ابوت ،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1377-5000 ریال

561- سنجش منابع و نظام هاي الکترونيکي براي متخصصان کتابداري و اطلاع رساني (چگونه از داده ها براي مديريت وارزيابي مجموعه منابع الکترونيکي استفاده نماييم)،اندرو وايت- اريک ج، کمال، انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران و چاپار ،1388-55000 ریال

562- سنجش و ارزيابي کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني،دکتر محمد حسن زاده و اعظم نجفقلي نژاد،نشر کتابدار،1387-25000 ریال

563- سنجش کیفی: ارزیابی عملکرد کتابخانه‌ها ،رزویتا پل، پیتر تی بوی خورست،کتابدار،1390-80000 ریال

564- سواد اطلاعاتی در مدارس،وحیده کاشی نهنجی،کتابدار،1390-40000 ریال

565- سي دي کتابشناسي ملي انگليس(BNB) يک سي دي ۱۹۹۷ ،.،کتابخانه ملي انگليس،1381-0 ریال

566- سي دي گزارشات ايفلا (IFLANT) يک سي دي ۱۹۹۹،.،ايفلا،1381-0 ریال

567- سي دي الريخ (راهنماي انتخاب مجلات) ۱ سي دي،۰،۰،1381-0 ریال

568- سي دي بوکس اين پرينت(کتابداري و اطلاع رساني) ۱ سي دي،۰،۰،1381-0 ریال

569- سي دي رده بندي DDC،دیویی،ديويي،1386-0 ریال

570- سي دي رده بندي LC،کنگره،کتابخانه کنگره ،1386-0 ریال

571- سي دي روانشناسي (psychlit )،روانشناسي ،کتابدار،1381-0 ریال

572- سي دي علوم اجتماعي (sociofile ) ،علوم اجتماعي ،کتابدار،1381-0 ریال

573- سي دي ليزا پلاس(LISA PLUS) کتابداري واطلاع رساني ۱ سي دي،.،ليزا،1381-0 ریال

574- سي دي مارک (TLC)کتابداري و اطلاع رساني ۱۰ سي دي،کتابخانه کنگره،.،1381-0 ریال

575- سي دي مجلات (word magazine )،مجلات ،کتابدار،1381-0 ریال

576- سي دي پايان نامه ها DISSERTATION ABSTRACTS یک سي دي۲۰۰۱،.،کتابخانه ملي ايران،1381-0 ریال

577- سي دي World book برگزيده کتب جهان،گزينشي،کتابخانه ملي،1386-0 ریال

578- سي دي World magazing bank (مجلات)،گزينشيي،کنگره،1386-0 ریال

579- سياست ملي کتاب راهنماي توسعه کتاب و کتاب خواني،آلوارو گارثون،نشر کارنامه،1377-6000 ریال

580- سياهه وارسي از ملاحظات طراحي ساختمان کتابخانه،ويليام سنوالد،نهادکتابخانه هاي عمومي کشور،1389-60000 ریال

581- سيري فلسفي در سپهر اطلاعات( جستارهايي در پيرامون اطلاعات، اطلاع رساني و تکنولوژي اطلاعات)،محمد خندان،چاپار و نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-35000 ریال

582- سيستان و بلوچستان نامه،دکتر ايرج افشار (سيستاني)،کتابدار،1390-230000 ریال

583- سيستم هاي اطلاعات مديريت،ترجمه فرزاد حبيبي پور رودسري، رامين مولاناپور، مهران کرمي،آتي نگر،1388-110000 ریال

584- سيستم هاي اطلاعاتي،عاصفه عاصمی٬ عادله عاصمي؛ ويراست حميد محسني،کتابدار،1390-30000 ریال

585- سيستم هاي اطلاعاتي: با تاکيد بر سيستم هاي کتابخانه اي و اطلاع رساني،عاصمه عاصفي، ابراهيم زال زاده،کتابدار،1389-40000 ریال

586- سيماي کتاب،هادي رباني، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1380-15000 ریال

587- سکه هاي اسلامي، ۵۶جلد،فواد سزگين،.،1389-215000 ریال

588- سیستان و بلوچستان نامه،دکتر ایرج افشار (سیستانی)،کتابدار،1390-230000 ریال

589- سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات)،دکتر علي رضاپيان،سمت،1384-12500 ریال

590- شبکه،حجت الله سليماني،حجت الله سليماني،1390-80000 ریال

591- شبکه هاي اطلاع رساني رايانه اي و اينترنت،مجيد رضا کتابدار،انتشارات چراغ،1381-6500 ریال

592- شمه اي از اطلاعات وارتباطات (چاپ دوم)،عبدالحسين آذرنگ، کتابدار،1387-40000 ریال

593- شمه اي از کتاب ، کتابخانه و نشر کتاب (چاپ دوم پاييز ۸۱)،عبدالحسين آذرنگ، کتابدار،1381-17000 ریال

594- شناخت اطلاعات،جک ميدوز،کتابدار،1383-30000 ریال

595- شناخت و ساخت کاغذهاي دست ساز،احمد مقبل اصفهاني،آستان قدس رضوي،1380-8000 ریال

596- شناخت و پياده سازي کتابخانه هاي ديجيتال(با cd)،داود محمدي فر،لبخوان-چاپار،1385-22000 ریال

597- شناخت وب: چگونه کيفيت اطلاعات موجود بر ر وب را ارزيابي نموده و صفحاتي اينگونه را پديد بياوريم،ژانت اي الکساندر،دبيزش،1383-30000 ریال

598- شناختي از دانش شناسي ( علوم کتابداري و دانش شناسي ) (چاپ چهارم باپيشگفتار و فصلي جديد از نويسنده)،دکتر هوشنگ ابرامي،نشر کتابدار،1391-70000 ریال

599- شوق کتاب،ديل سالواک،نوربخش،1382-20000 ریال

600- شيوه استفاده از کتابخانه و نوشتن مقالات تحقيقي،شهناز خديوي و محمد رضا طالبي نژاد،جهاد دانشگاهي اصفهان،1379-12000 ریال

601- شيوه بهره گيري از کتابخانه و منابع اطلاعاتي(چاپ ششم)،ايرج صبا،سمت،1388-20000 ریال

602- شيوه بيان و تشريح مسئله در پژوهش،دکتر محمد حسين دياني،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1389-15000 ریال

603- شيوه نامه ايران: راهنماي استناد به منابع اطلاعات فارسي و انگليسي،سيروي عليدوستي، فخر السادات محمدي، حميد کشاورز، محمد ابويي اردکان،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1385-17000 ریال

604- شيوه نامه فارسی نویسی واژه های فرانسه ،(تدوين و تنظيم) منصور فلاح نژاد ،کتابخانه ملي ايران،1383-11500 ریال

605- شيوه نامه ويرايش جلد دوم کالبد شناسي کتاب ،محمد رضا محمدي فر، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1381-5000 ریال

606- شيوه نامه ويرايش جلد ششم توليد کتاب ،محمد رضا محمدي فر،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1381-8000 ریال

607- شيوه نامه ويرايش جلد هفتم شيوه نامه وب ،محمد رضا محمدي فر،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1381-33000 ریال

608- شيوه نامه ويرايش رسم الخط فارسي،محمد رضا محمدي فر،سازمان چاپ و انشارات وزارت ارشاد،1386-40000 ریال

609- شيوه نامه ويرايش. نگارش. ،محمدرضا محمدي فر،چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1386-10000 ریال

610- شيوه نامه ويرايش.اصول و ويرايش نشر.،محمدرضا محمدي فر. ،سازمان چاپ و انتشارات.،1386-10000 ریال

611- شيوه هاي استناد در نگارش هاي علمي رهنمودهاي بين المللي،عباس حري و اعظم شاهبداغي،انتشارات دانشگاه تهران،1387-42000 ریال

612- شيوه هاي مصاحبه در مطبوعات،سوزان دان،موسسه انتشارات روزنامه ايران،1381-9500 ریال

613- شيوه هاي مطالعه ،رالف سي . استيگر ،دبيرخانه هيات امناي کتابخانه هاي عمومي،1377-5000 ریال

614- شيوه هاي يادگيري و مطالعه (ويرايش دوم)،شريعت دلجو،موسسه فرهنگي هنري سپهر سخن ،1386-17000 ریال

615- شیوه نامه ویرایش؛ اصول ویرایش و نشر،محمدرضا محمدی فر،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات،1381-6500 ریال

616- صحافي آسان ( اصول صحافي به زبان ساده در قالب کلمات و تصاوير )،ک.ريبر هولت وا. در استراپ ،دبيرخانه هيات امناي کتابخانه هاي عمومي کشور،1376-5000 ریال

617- ضرورت هاي ساختاري اصطلاحنامه،وندا براوتون،کتابخانه رايانه اي، نشر چاپار و ،1388-30000 ریال

618- طراحي برنامه درسي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني،ليلا مرتضايي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1383-10000 ریال

619- طراحي و بهينه سازي نظام توزيع کتاب در ايران،محسن رضايي، شهريار رشيدي و سيد علي تنکابني،مليکا،1381-20500 ریال

620- طراحي وب سايت راهنماي گام به گام براي کتابخانه ها،سوزانا ديويدسن-اوريل يانکي،چاپار،1386-20000 ریال

621- طراحي پايگاه وب دستگاههاي دولتي،سيروس عليدوستي، محمد علي باقري و پرويز شهرياري،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي و چاپار،1388-30000 ریال

622- طراحي کتابخانه: اصول و مباني معماري و طراحي داخلي کتابخانه ها از کلاسيک تا مدرن( طراحي معماري۱)،آبتين گلکار، الناز رحيمي،نشر هنر معماري قرن،1389-180000 ریال

623- طرح و پايان نامه نويسي،خليل ميرزايي،جامعه شناسان،1389-50000 ریال

624- عصر فرهنگ فناورانه: از جامعه اطلاعاتي تا زندگي مجازي،مهدي داودي،نشر توسعه،1386-54000 ریال

625- علم اطلاع رساني درنظر و عمل ،برايان ويگري والينا ويگري ،دانشگاه فردوسي مشهد ،1380-28000 ریال

626- علم اطلاعات و جامعه اطلاعاتي،دکتر شعباني و چشمه سهرابي(مقالات همايش اصفهان)،چاپار،1387-15000 ریال

627- علم در جامعه اطلاعاتی،يونسکو،کتابخانه ملي ايران،1384-8500 ریال

628- علوم طبيعي اسلامي، ۶۳ جلد،.،.،1389-250000 ریال

629- عوامل موفقيت همکاري ،پال دبليو. ماتسيچ و باربارا آر . مونسي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1381-5000 ریال

630- فارس از مشروطيت تا جنگ جهاني اول،محمد علي رنجبر،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1389-45000 ریال

631- فارسي عمومي متون نظم و نثر همراه با توضيحات،دکتر سيد بهمن سيد نظري،چاپار،1386-33000 ریال

632- فرا گام هايي در اطلاع رساني(۳): گزيده مقالات بيستمين کنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ،حميد محسني-احمد يوسفي ،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1379-15000 ریال

633- فراهم آوري و مجموعه سازي ،دکتر محمد حسين دياني ،کتابخانه رايانه اي ،1380-4500 ریال

634- فرايند تدوين اصطلاحنامه ،فخرالسادات محمدي. سيروس عليدوستي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1386-25000 ریال

635- فراگام هايي در اطلاع رساني (۲): گزيده مقالات نوزدهمين کنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته (۵-۷ دسامبر۱۹۹۵ لندن )،. ،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1377-15000 ریال

636- فراگام هايي در اطلاع رساني (۶): گزيده مقالات وسومين کنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ،به کوشش: عباس گيلوري ،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1379-18000 ریال

637- فراگامهاي در اطلاع رساني ۴،به کوشش حميد محسني،مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي،1382-14000 ریال

638- فراگامهاي در اطلاع رساني۵،به کوشش حميد محسني،مرکز اطلاعات و مدارک علمي کشاورزي،1382-15000 ریال

639- فردوسي پس از چهارصد سال،دکتر نصرت الله کاسمي،دايره المعارف ايرانشناسي،1386-20000 ریال

640- فرصت حضور: مجموعه مقاله هاي کتابداري و اطلاع رساني (جلد اول)،پوري سلطاني، کتابخانه ملي ايران -انجمن کتابداري ايران ،1381-40000 ریال

641- فرهنگ اختصارات علوم کتابداري و اطلاع رساني،آلن. سي.مونتگومري،چاپار،1383-45000 ریال

642- فرهنگ اختصارات علوم کتابداري و اطلاع رساني،رابعه حاجبي،انتشارات عبادي فر،1380-8500 ریال

643- فرهنگ تحقیق و اطلاع يابی،گرد آورنده کريم حنفي نيري،انتشارات نيکان کتاب،1384-12000 ریال

644- فرهنگ تصويري ورزش ،عليرضا پور ممتاز،وزارت ارشاد،1383-450000 ریال

645- فرهنگ توصيفي اختلالات زبان،سيد افشين سماپي و الهام قرباني،چاپار،1382-12000 ریال

646- فرهنگ توصيفي اصطلاحات پول، بانکداري و ماليه بينالمللي (انگليسي-فارسي)،حسن گلريز،فرهنگ معاصر،1381-45000 ریال

647- فرهنگ توصيفي تکنولوژي،محمد نقي مهدوي، چاپار،1380-35000 ریال

648- فرهنگ توصیفی معنی شناسی،کورش صفوی ،فرهنگ معاصر،1381-12000 ریال

649- فرهنگ جامع مرجع شناسي ،محمد رضا محمدي فر،سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1376-12500 ریال

650- فرهنگ جامع کتابداري و اطلاع رساني (انگليسي- فارسي)،حسين مختاري معمار،چاپار،1390-150000 ریال

651- فرهنگ جامعه شناسي انتقادي،ريمون بودون، فرانسوا بوريکو،فرهنگ معاصر،1385-86000 ریال

652- فرهنگ حفظ و نگهداري مواد کتابخانه و بايگاني انگليسي-فارسي،،موسسه نشر فهرستگان،1381-14000 ریال

653- فرهنگ دانش شناسي،محمدرضا محمدي فر،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد ،1378-19500 ریال

654- فرهنگ روابط بين الملل ،حسن پستا ،فرهنگ معاصر،1384-38000 ریال

655- فرهنگ رياضيات(مک گروهيل)،هيپت مولفان وويراستاران انتشارات مک گروهيل،دانشيار،1387-89000 ریال

656- فرهنگ شیطان انگلیسی - فارسی،آمبروز بیرس،فرهنگ معاصر،1385-280000 ریال

657- فرهنگ عشق: فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی ،مهري دالايي،کتابدار،1387-30000 ریال

658- فرهنگ علوم سياسي،علي آقا بخشي،چاپار،1383-85000 ریال

659- فرهنگ فارسي اعلام،غلامحسين صدري افشار و ديگران...،فرهنگ معاصر،1385-87000 ریال

660- فرهنگ فشرده علوم کتابداري واطلاع رساني ،استلا کينن ،کتابدار،1378-50000 ریال

661- فرهنگ معارف (فارسی- انگلیسی)،فرج الله خداپرستی،فرهنگ معاصر،1385-78000 ریال

662- فرهنگ معاصر دوسويه جيبي فارسي-انگليسي (مکالمه براي سفر)،ويراستاري کريم امامي ،فرهنگ معاصر،1384-22000 ریال

663- فرهنگ معاصر عربي فارسي،عبدالنبي قيم ،فرهنگ معاصر ،1381-88000 ریال

664- فرهنگ معاصر فرانسه- فارسي ،محمد رضا پارسايار،فرهنگ معاصر،1384-56000 ریال

665- فرهنگ معاصر پويا (انگليسي - فارسي) يک جلدي،محمدرضا باطني و دستياران،فرهنگ معاصر،1387-240000 ریال

666- فرهنگ معاصر پویا (انگليسی - فارسی) ويراست سوم، دو جلدی ،محمدرضا باطنی و دستياران ،فرهنگ معاصر ،1381-250000 ریال

667- فرهنگ معاصر کیمیا (فارسی-انگلیسی)،کریم امامی،فرهنگ معاصر،1385-115000 ریال

668- فرهنگ معاصرکوچک فرانسه - فارسي ،محمد رضا پارسا يار،فرهنگ معاصر،1384-32000 ریال

669- فرهنگ نوين مطبوعاتي فارسي- عربي،حسين شمس آبادي،نشر سنبله،1383-14000 ریال

670- فرهنگ هزاره انگليسي - فارسي ( دوجلدي ) ،علي محمد حق شناس و ديگران...،فرهنگ معاصر ،1387-280000 ریال

671- فرهنگ هزاره انگليسي-فارسي (يک جلدي)،علي محمد حق شناس و ديگران...،فرهنگ معاصر،1387-250000 ریال

672- فرهنگ هفت زبانهء حفاظت و نگهداري آرشيو،کتر مهرداد نيکنام،نشر روشن مهر،1385-25000 ریال

673- فرهنگ کتاب: فارسي، انگليسي، آلماني،عليرضا پورممتاز،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1377-85000 ریال

674- فرهنگ گفته هاي الهام بخش،گردآوري،ترجمه و تاليف نازنين بني اسدي،کتابدار،1390-80000 ریال

675- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج۸،شوري کتاب و کودک ،،1382-130000 ریال

676- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج۹،شوري کتاب و کودک،،1382-140000 ریال

677- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج ۱۱،زير نظر توران مير هادي و ايران گرگين،نشر فرهنگنامه،1387-180000 ریال

678- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان جلد (۷)،شوري کتاب کودک ، ،1383-130000 ریال

679- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ج(۲)الف،شوراي کتاب کودک،،1376-150000 ریال

680- فرهنگنامه کودکان و نوجوانان (ج۱۰)،شوراي کتاب کودک و نوجوان،.،1385-160000 ریال

681- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ج (۱)آ -،شوراي کتاب و کودک،،1381-125000 ریال

682- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ج(۴)الف-،شوراي کتاب کودک،،1380-140000 ریال

683- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ج(۵)آ-الف -،شوراي کتاب کودک،شرکت تهيه و نشر فرهنگنامه کودکان ونوجوانان،1380-140000 ریال

684- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان ج(۶)ب ،شوراي کتاب کودک،،1380-140000 ریال

685- فرهنگنامه کودکان ونوجوانان چ(۳)الف-،شوراي کتاب کودک،،1380-130000 ریال

686- فروش موفق ( مديريان پوياي ۸)،ليندا ريچارد سون،نشر مثلث،1388-18000 ریال

687- فروشنده ي توانا (مديران پويا ۲)،فرديناند فورنيز،نشر مثلث،1387-18000 ریال

688- فصلنامه اسناد، مطبوعات و متون بهارستان شماره ۱و۲ (دوره دوم،شماره۱ و۲ پاييز و زمستان۱۳۸۷)،سر دبير رسول جعفريان،انتشارات کتابخانه مجلس،1387-48000 ریال

689- فصلنامه بهارستان شماره ۳،کاري از محسن احتشامي،کتابخانه مجلس،1388-60000 ریال

690- فصلنامه مسلم ورد-۷۴جلد-۱۹۱۱ تا ۱۹۸۴ميلادي،۰،۰،1386-16300000 ریال

691- فصلنامه پيام کتابخانه ش ۵۴ زمستان ۸۷،زير نظر دکتر غلامرضا فدايي،نهاد کتابخانه هاي کشور،1387-20000 ریال

692- فصلنامه پيام کتابخانه ش ۵۵ زمستان ۸۷،زير نظر دکتر غلامرضا فدايي،نهاد کتابخانه هاي کشور،1387-20000 ریال

693- فصلنامه پيام کتابخانه ش۵۶،زير نظر غلامرضا فدايي عراقي،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-20000 ریال

694- فصلنامه کتاب ( دوره هاي مختلف )،سردبير : دکتر فريبرز خسروي ،کتابخانه ملي ايران،1381-0 ریال

695- فقط کتابداران مي خندند!(طنز در کتابخانه هاي عمومي)،فروزان مهرانپور،فرهنگ مکتوب،1389-18000 ریال

696- فلسفه اسلامي از ابن سينا تا دانته،اسلام و تقريرات ابن ميمون/ ۱۲۰ جلد،فواد سزگين،.،1389-250000 ریال

697- فلسفه اطلاعات،محمد خندان،چاپار و نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-40000 ریال

698- فلسفه و اصول آرشيوداري-شنيداري (چاپ سوم)،ري ادموند سون،کتابدار،1388-30000 ریال

699- فلسفه کتابداري و اطلاع رساني،فاطمه(بهار) رهادوست،کتابدار،1387-100000 ریال

700- فن آوري اطلاعات (همراه با سي دي)( ويرايش دوم)،کنت سی. لاودن ، جين پی. لاودن،کتابدار،1386-50000 ریال

701- فن نشر کتاب،یونسکو،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،1381-20000 ریال

702- فناروري اطلاعات و کتابخانه ها،سيروس عليدوستي، فاطمه شيخ شعاعي،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1385-22000 ریال

703- فناوري اطلاعات و آموزش و پرورش ،رحيم عبادي ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-25000 ریال

704- فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش از راه دور،گروه کار فدراسيون بين المللي پردازش اطلاعات IFIP،فراشناختي انديشه،1383-25000 ریال

705- فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش: برنامه درسي براي مدارس و برنامه تربيت معلم ،کارشناسان ارشد بخش آموزش عالي و تحقيق يونسکو،فراشناختي انديشه ،1382-24000 ریال

706- فناوري اطلاعات و ارتباطات: اصول و کاربرد،ربابه فرهادي،کتابدار،1390-60000 ریال

707- فناوري اطلاعات، ارتباطات وشبکه ها: استانداردها و پروتکلها،ترجمه و تاليف رحمت ا... فتاحي و خانم نسرين نبوي،انتشارات کتابدار،1386-70000 ریال

708- فناوري اطلاعات، بستر اصلاحات در آموزش و پرورش ،محمد عطاران ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-20000 ریال

709- فناوری اطلاعات و ارتباطات مفاهیم و کاربردها(مقدمه ای بر علوم رایانه و شبکه های ارتباطی،کنت سی. لاودن، جین پی لاودن؛ ترجمه حمید محسنی،کتابدار،1385-60000 ریال

710- فنون مديريت براي کتابداران (چاپ چهارم)،ادوارد. جي. اوانز،آستان قدس رضوي،1387-54000 ریال

711- فهرست اسناد پزشکي موجود در سازمان اسناد کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،محمد رضا شمس اردکاني، فريد قاسملو و ...،فرهنگستان علوم،1387-150000 ریال

712- فهرست مستند اسمي نهادها، سازمانها و موسسات دولتي ايران،تهيه و تدوين: مهوش بهنام،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1387-120000 ریال

713- فهرست موضوعي مجله يغما،شيرين معراجي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1375-8000 ریال

714- فهرست نویسی،زهرا اباذری،چاپار،سپهر سخن ،1386-23000 ریال

715- فهرست نویسی و رده بندی منابع اطلاعاتی،دکتر زهیر حیاتی، طاهره جوکار،کتابدار،1390-150000 ریال

716- فهرست کتاب هفته جلد دوم ،سيد فريد قاسمي ،خانه کتاب،1383-45000 ریال

717- فهرست کتاب هفته جلد سوم ،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب،1383-35000 ریال

718- فهرست کتاب هفته (جلد اول)،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب،1382-38000 ریال

719- فهرستنويسي رايانه اي(مفاهيم، شيوه ها و کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درسازماندهي اطلاعات)،دکتر رحمت ا... فتاحي و مهدي طاهري،کتابدار،1388-60000 ریال

720- فهرستنويسي منابع اينترنتي؛ دستنامه و راهنماي عملي ،نانسي بي. اولسون ،دبيزش،1383-10000 ریال

721- فهرستنويسي موضوعي: اصول و روشها ،دکتر علي اکبر پور احمد و محمد رضا حسني،کتابدار،1387-45000 ریال

722- فهرستنويسي و رده بندي (چاپ دوم)،لوپيس ماي چان،کتابدار،1386-58000 ریال

723- فهرستنويسي و سازماندهي منابع ديجيتالي راهنماي کتابداران،آن ام. ميچل و برايان اي. سرت،نشر کتابدار،1388-55000 ریال

724- فهرستنويسي ورده بندي براي کمک کتابداران،ماري ال. کاءو ،دبيزش،1384-18000 ریال

725- فهرستنويسي کتاب با روش انگلو امريکن (بازنگري شده)،انگلو امريکن ،چاپار،1383-20000 ریال

726- فهرستنویسی اصول وروشها (ويرايش چهارم) چاپ دوم،دکتر رحمت الله فتاحي، مهدي طاهري ، کتابدار،1386-35000 ریال

727- فهرستنویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن: ویراست سال 2002: (روزآمد سال 2004)،انجمن کتابداران آمریکا،چاپار،1384-25000 ریال

728- فهرستوارهء مشترک نسخه هاي خطي پزشکي و علوم وابسته در کتابخانه هاي ايران،محمد رضا شمس اردکاني، فريد قاسملو و ...،فرهنگستان علوم،1387-230000 ریال

729- فهرستگان نسخه‌های خطی ایران (فنخا)،به کوشش مصطفي درايتي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1391-0 ریال

730- فوريت هاي اکسل ۲۰۰۰،عباس گيلوري ،انتشارات دبيزش ،1378-6500 ریال

731- فوریتهای اینترنت؛ راهنمایی جامع برای دانشجویان، معلمان، کتابداران و همه علاقه مندان،موسی جعفربیگلو،دبیزش،1381-5900 ریال

732- قدرت اطلاعات: تاثير اطلاعات بر نظريه توسعه،عبدالرسول ديوسالار. با پيشگفتاري از دکتر اصغر افتخاري،تيسا،1391-69000 ریال

733- قرآن وکشاورزي،مهندس روح ا... مدبر،نشر دبيزش،1388-65000 ریال

734- قطره هاي باران( قاصدک هاي خوشبختي)،رضا محمدي( بيشتر براي معرفي مي باشد)،نشر روزگار،1387-37000 ریال

735- قلمرو هاي نو در بازيابي اطلاعات ج ۱،ريکارد وبيزا-بيتس و برتيه ريبرو-نتو،چاپار،1385-25000 ریال

736- قلمروهاي نو در بازيابي اطلاعات،ريکاردوبيزا- ييتس. برتيه ريبرو-نتو،چاپار. دبيزش،1390-6000 ریال

737- قملرو های نو در بازیابی اطلاعات ج 2،دکتر علی حسین قاسمی، با همکاری سیروس آزادی و علی جوامع،چاپار،1389-70000 ریال

738- قواعد و متون اختصاصي عربي با ترجمه،صادق سلطان القراپي،دردانه،1385-50000 ریال

739- ماخذشناسي و استفاده از کتابخانه ( ويرايش ششم، چاپ هفتم)،پروين انوار ، کتابدار ،1384-30000 ریال

740- مارک ايران،کميته ملي مارک ايران،کتابخانه ملي ايران ،1381-24000 ریال

741- مباحث بنياني در کتابداري واطلاع رساني ايران؛ ده مقاله ،دکترمحمد حسين دياني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1379-9000 ریال

742- مباحث نظري در کتابداري و اطلاع رساني(مجموعه مقاله ها)، فاطمه(بهار)رهادوست،کتابدار،1384-30000 ریال

743- مباحث کليدي در مديريت دانش جديد،ژوزف فاير ستونو مارک مک. ال روي،مهربان نشر،1387-51500 ریال

744- مباني ارزشيابي برنامه،دانيل استافل بيم، آنتوني شينگفيلد،موسسه ارزشيابي توانمند ساز معين،1388-40000 ریال

745- مباني اصطلاح شناسي،هلموت فلبر،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1381-30000 ریال

746- مباني حرفه کتابداري و اطلاع رساني در ايران،زير نظر يوسف پور خوشبخت،کتابدار،1388-80000 ریال

747- مباني روش تحقيق تدارک مقاله هاي تحقيقي و پايان نامه هاي دانشجويي(چاپ دوم)،دکتر عليرضا مهاجري ،چاپار،1386-22000 ریال

748- مباني سيستمهاي اطلاعاتي،جنيفر رولي،سمت،1380-9000 ریال

749- مباني علم اطلاع رساني (چاپ دوم)،ملاني جي . نورتون،کتابدار،1387-35000 ریال

750- مباني علوم رايانه مهارت اول ICDL،موسي جعفر بيگلو و محمد رضا بيگلو ،کتابدار،1385-25000 ریال

751- مباني علوم کتابداري و اطلاع رساني ،ريچارد اي. رابين،انتشارات کتابخانه رايانه اي مشهد،1383-45000 ریال

752- مباني فناوريهاي اطلاعاتي،دکتر جعفر مهراد و مهندس سارا کليني،سمت،1388-53000 ریال

753- مباني مديريت براي متخصصان کتابداري،ادوارد اونز، پاتريشيا ليزل وازد، بنديک رگاس،کتابخانه ملي ايران،1388-65000 ریال

754- مباني مرجع: فنون پرسش کاوي و پلسخ يابي از منابع مرجع،جرالد جهودا،شرکت به نشر،1387-20000 ریال

755- مباني مطالعات اطلاع رساني درک اطلاعات و محيط آن،جون لستر و والس ک. کوهلر،چاپار،1389-100000 ریال

756- مباني نشر کتاب ،عبدالحسين آذرنگ،سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني،1387-34500 ریال

757- مباني نمايه سازي،محمد رضا محمدي فر، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد،1381-21000 ریال

758- مباني نگارش علمي،دکتر يزدان منصوريان،کتابدار،1389-60000 ریال

759- مباني و الگوي ذخيره و سازماندهي اطلاعات پروژه هاي فني و عمراني،مريم نظري. فرهاد شيراني،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران. چاپار،1390-25000 ریال

760- مباني کامپيوتر ،رامين مهديقليخان ،انتشارات دبيزش،1380-15000 ریال

761- مباني کامپيوتر و برنامه نويسي به زبان C،حبيب رضا کاکاپي مطلق و همکاران،دبيزش،1389-40000 ریال

762- مباني کتابداري و اطلاع رساني،محمد هدايي،دانشگاه آزاد واحد اراک ،1381-30000 ریال

763- مبانی علم در آموزه های اسلامی و ظرفیت های تولید و نشر علم در ایران،دکتر محمد حسن زاده، دکتر عیسی متقی زاده،پایگاه استنادی علوم جهان اسلام،1389-45000 ریال

764- مبانی نشر کتاب،عبدالحسین آذرنگ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،1381-33000 ریال

765- مبانی، تاريخچه و فلسفه علم اطلاع رسانی (گزيده مقالات) ،گروهي از مترجمان، به کوشش عليرضا بهمن آبادي،کتابخانه ملي ايران ،1381-30000 ریال

766- متن تلمود بابلي(از کتب مقدس يهوديان) ۳۳جلد،.،.،1389-7750000 ریال

767- متون انگليسي تخصصي؛ ويژه دانشجويان علوم کتابداري و اطلاع رساني(۱) ويرايش دوم،عليرضا رستمي گومه، حسين مختاري معمار،نشر چاپار،1388-30000 ریال

768- متون اختصاصي انگليسي (۱) براي دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني،محسن عزيزي و حميد محسني،کتابدار،1391-80000 ریال

769- متون پايه يونسکو درباره جامعه اطلاعاتي ،يونسکو، کتابخانه ملي ايران،1384-10000 ریال

770- مثنوي معنوي،مولانا،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1391-0 ریال

771- مجلس خبرگان رهبري تحليل حقوقي در جايگاه،محمد عسگري، چاپار،1386-26000 ریال

772- مجله اطلاع شناسي شماره ۲۰و۲۱،مدير مسپول دکتر حري سردبير خانم نشاط،دفتر ژژوهشهاي فرهنگي،1388-30000 ریال

773- مجله ايران شناسي(فصلنامه)/قيمت هر جلد ۲۵۰۰۰۰ ريال ،.،.،1389-250000 ریال

774- مجله(فصلنامه) ايران نامه، ۱۲۱ جلد (تا بهار ۸۵)/قيمت هر جلد ۲۵۰۰۰۰،.،.،1389-250000 ریال

775- مجموعه آزمونهاي کتابداري و اطلاع رساني،حميد محسني،کتابدار،1389-120000 ریال

776- مجموعه سازي - پيدايش ، گزينش وگسترش مواد کتابخانه اي ،ريچارد. ک. گاردنر ،آستان قدس رضوي ،1376-14000 ریال

777- مجموعه سازي درکتابخانه ها ( جلد اول : انتخاب مواد کتابخانه اي ) ،علي سينايي ،سمت ،1387-17500 ریال

778- مجموعه سازي درکتابخانه ها ( جلد دوم : سفارش وتهيه مواد کتابخانه اي )،علي سينايي ،سمت ،1387-9000 ریال

779- مجموعه سازي مشارکتي راهنماي عملي براي کتابخانه شما،جيمز بورگت، جان هار، ليندا ال.فيليپس،مرکز مدارک و نشر چاپار،1388-55000 ریال

780- مجموعه سازي منابع الکترونيکي (راهنماي عملي)،استوارت د.لي،انتشارات کتابخانه رايانه اي مشهد،1386-20000 ریال

781- مجموعه سازي و خدمات تحويل مدرک- ویراست 3،حميد محسني،کتابدار،1391-150000 ریال

782- مجموعه سازي و فراهم آوري در کتابخانه ها ،دکتر محمد حسين دياني ،دانشگاه شهيد چمران ،1380-12000 ریال

783- مجموعه سوال هاي چهار گزينه اي علوم کتابداري و اطلاع رساني ويژه آزمون کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد،حسن اشرفي ريزي، چاپار،1387-70000 ریال

784- مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني (جلد اول)،محمد کاردان نشاطي ،نشر پردازش گران،1387-60000 ریال

785- مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني (جلد دوم)،امير متقي دادگر، علي اکبر احمدلو،بهين نگار،1387-70000 ریال

786- مجموعه سوال هاي کارشناسي ارشد علوم کتابداري و اطلاع رساني(جلد ۳)،جمشيد صادقي، مهديه سادات حيدري و افسانه زينعلي کرماني و...،پردازش،1387-50000 ریال

787- مجموعه سوالات طبقه بندي شده آزمون ورودي دکتري کتابداري،حميد قاضي زاده با همکاري سعيد غفاري،چاپار،1386-15000 ریال

788- مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،تهيه و تدوين شهرام ابراهيمي،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،1388-250000 ریال

789- مجموعه مقالات ادبي، تاريخي و تحقيقي به انضمام گزيده اشعار استاد دکتر نصرت الله کاسمي دوجلدي،فضل الله کاسمي و دکتر محمد کاسمي،نشر نوگل،1388-140000 ریال

790- مجموعه مقالات اولين همايش کتابخانه ها: مراکز مديريت دانش خرداد ۸۷ همدان،به کوشش دکتر علي اکبر فاميل روحاني،سپهر دانش،1388-50000 ریال

791- مجموعه مقالات نخستين همايش تخصصي کتابخانه ديجيتال،شرکت پارس آذرخش،انتشارات سبزان،1387-45000 ریال

792- مجموعه مقالات همايش هاي انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران دوجلدي ،به کوشش محسن حاجي زين العابديني ،کتابخانه ملي ايران،1384-40000 ریال

793- مجموعه مقالات کامليس ۴ ( تهران ، ۲۹-۳۱ خرداد ۱۳۷۴ )،،کتابخانه ملي ايران،1377-12000 ریال

794- مجموعه ي قوانين و مقررات اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي،خسرو سلجوقي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1381-20000 ریال

795- مجموعه پايان نامه هاي ايران شناسي و اسلام شناسي در دانشگاه هاي آمريکا(UMI)،.،.،1389-250000 ریال

796- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(تاريخ ايران، قاجار، پهلوي و صفويه)۵۰۰ جلد/۳۱۵۰۰۰ريال قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

797- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(حديث و علوم قرآني)۷۰ جلد/۳۱۵۰۰۰قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

798- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(حقوق بين الملل)۵۰جلد/۳۱۵۰۰۰ريال قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

799- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(حقوق جزا)۱۷۰ جلد/۳۱۵۰۰۰ريال قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

800- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(خليج فارس)۱۵۰جلد/۳۱۵۰۰۰ريال قيمت هر عنوان،.،.،1389-315000 ریال

801- مجموعه پايان نامه هاي لاتين(فلسفه و دين)۱۰۰ جلد،.،قيمت هر عنوان،1389-315000 ریال

802- مدرسه مجازي، راهنمايي براي ايجاد کلاس درس مجازي ،مارگريتامک واي لينچ،نشر آفتاب مهر،1383-25000 ریال

803- مدل تعالي موسسه هاي پژوهشي،مرتضي روغني و ديگران،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران. چاپار،1390-60000 ریال

804- مديريت ارتباط علمي،سيروس عليدوستي، محمود خسرو جردي و بهزاد دوران،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران و نشر کتابدار،1388-42000 ریال

805- مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات،ترجمه رامين مولاپور، رضا مرادي، مهران کرمي،آتي نگر،1389-59000 ریال

806- مديريت اسناد الکترونيکي،غلامرضا عزيزي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1389-40000 ریال

807- مديريت اطلاعات،جودت الکين- درک لاو،نشر سرا،1381-13000 ریال

808- مديريت بنيادي و منسجم(پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي،چاپار،1386-24000 ریال

809- مديريت تغيير در کتابخانه ها چالشهاي سده۲۱،مجتبي کفاشيان با ويراستاري دکتر دياني ،انتشارات کتابخانه رایانه ای،1385-10000 ریال

810- مديريت خودکارسازي کتابخانه ها،رابين ت . هاربور،مرکز اطلاعات ومدارک علمي ايران ،1380-5000 ریال

811- مديريت دانش،گيلبرت ژروست، استفان روب و کاي رومهاردت،يسطرون،1385-40000 ریال

812- مديريت دانش در سازمان ها،کارل: فراپاپولو،نشر چاپار،1388-32000 ریال

813- مديريت دانش و علوم ارتباطات؛ پيوند ها و برهم کنش ها،به کوشش محمد حسن زاده و همکاران،نشر کتابدار،1388-100000 ریال

814- مديريت دانش ( تجربه آسيا)،موسسه تحقيق و توسعه نوين دانشمند،لوح نگار،1387-69000 ریال

815- مديريت دانش، از ايده تا عمل،پيمان اخوان، روح الله باقري،آتي نگر،1389-60000 ریال

816- مديريت دانش، جست و جو يا توليد دانش ،دکتر محمد رضا سرکار آراني ،نشر قو،1384-22000 ریال

817- مديريت دانش(تجربه آسيا)،ترجمه شاهين طيار، محمد وفايي يگانه؛ ويراستار علي سجادي ناييني،لوح نگار،1387-69000 ریال

818- مديريت دانش: اموزه هايي از مهندسي دانش،جي ليبو ويتز،کتابدار،1388-25000 ریال

819- مديريت دانش: مفاهيم وزيرساختها (چاپ دوم)،پدکتر محمد حسن زاده،کتابدار،1387-20000 ریال

820- مديريت زمان ،راس جي،نشر مثلث،1388-27000 ریال

821- مديريت علوم، تحقيقات و فناوري (ژرسشهاي اساسي)،محمد ابويي اردکاني، اصغر اسدي و حسين غريبي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي،1387-50000 ریال

822- مديريت عملکرد (مديريان پوياي ۳)،رابرت باکال،نشر مثلث،1387-18000 ریال

823- مديريت فراهم آوري در خدمات کتابداري و اطلاع رساني،ليز چپمن،چاپار،1385-17000 ریال

824- مديريت ماخذ فارسي با اندنوت x4،ابوذر رمضاني، ابوالفضل رمضاني،کتابدار،1390-25000 ریال

825- مديريت مجلات- با سي دي،حميد محسني ،کتابدار،1378-50000 ریال

826- مديريت نشريه هاي ادواري جنبه هاي نظري و کاربردي گزينش، فراهم آوري، سازماندهي و اراپه خدمات ادواري ها(ويرايش دوم)،رحمت الله فتاحي با همکاري يزدان منصوريان،دبيزش،1386-26000 ریال

827- مديريت نظام علوم، تحقيقات و فناوري( پرسشهاي اساسي)،محمد ابويي اردکان و اصغر اسدي و...،مرکز اطلاعات و مدارک علمي،1387-50000 ریال

828- مديريت همايشهاي علمي و حرفه اي،رحمت الله فتاحي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1382-20000 ریال

829- مديريت و حفاظت از اسناد سازمانهاي غير دولتي (راهنماي عملي در قالب ۶۰ پرسش و پاسخ)،دکتر کيانوش کياني هفت لنگ،انتشارات هزاره ققنوس،1386-20000 ریال

830- مديريت و فن آوري اطلاعات،.،موسسه کتاب مهربان نشر،1383-58000 ریال

831- مديريت پيايندها براي کتابداران،اسکات ميلارد،سمت،1387-19000 ریال

832- مديريت کتابخانه الکترونيکي تحت وب با WWWisis،اندرو باکستون،دانشگاه اصفهان،1385-11000 ریال

833- مديريت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني تخصصي،فروز روشن بين،نشر صنم،1379-9500 ریال

834- مديريت کتابخانه هاي دانشگاهي ،جواد يغمايي، عليرضا اسفندياري مقدم، ناصر آصفي يزدي،مولف،1384-16000 ریال

835- مديريت کتابخانه و مراکز اطلاع رساني(چاپ تمام شد) ،حسينعلي براتي علويجه ،اصفهان - مولف،1380-30000 ریال

836- مديريت کتابخانه و نظام اطلاع رساني( نظريه و عمل)،موهيندر سيننق،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1388-45000 ریال

837- مديريت کميته ها در سازمان ،اصغراسدي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران،1385-30000 ریال

838- مدیریت بانکهای اطلاعاتی،الکساندر گیداش؛ هنری اف کورت؛ آبراهام سیلبرشاتس،سروش،1381-11000 ریال

839- مدیریت مجلات،حميد محسنی،کتابدار،1385-80000 ریال

840- مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی،رابرت دی استوارت، باربارا بی موران،کتابدار،1390-120000 ریال

841- مذاکره و قرارداد براي منابع اطلاعاتي ديجيتالي،فيونا دورانت،کتابدار،1389-40000 ریال

842- مربي کارآمد (مديريان پوياي ۷)،مارشال ج. کوک،نشر مثلث،1388-18000 ریال

843- مرجع شناسي عمومي لاتين ،دکتر زاهد بيگدلي،سمت،1387-16000 ریال

844- مرجع شناسي عمومي لاتين،دکتر مهردخت وزيرپور کشميري،کتابدار،1386-20000 ریال

845- مرجع شناسي عمومي لاتين(چاپي-اينترنتي)،بابک پرتو و رحيم عليجاني،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور و نشر چاپار،1388-50000 ریال

846- مرجع شناسي عمومي و تخصصي،ويليام اي کتس، به کوشش حميد محسني،کتابدار،1390-120000 ریال

847- مرجع شناسي فارسي عمومي (فارسي -عربي) چاپ دوم با تجديد نظر،قاسم صافي،موسسه فرهنگي سپهر سخن و همکاران،1385-20000 ریال

848- مرجع شناسي لاتين،کريشان کومار،کتابدار،1389-80000 ریال

849- مرجع شناسي، شناخت خدمات وکتابهاي مرجع ،نورالله مرادي ،فرهنگ معاصر،1387-46000 ریال

850- مرجع شناسی اسلامی (معرفی مهم ترین مراجع چاپی و الکترونیکی)-چاپ دوم،افشین موسوی چلک، کتابدار،1389-35000 ریال

851- مرجع شناسی (تخصصی و عمومی فارسی و غیر فارسی) همراه با سي دي،ویلیام ای کتس،کتابدار،1385-100000 ریال

852- مرجع مجازي: بهترين رويکردها،ام.کاتلين کرن،کتابدار،1390-80000 ریال

853- مرجع نشر ايران ۱۳۸۸،زير نظر اکبر ثقفيان به کوشش داريوش مطلبي،خانه کتاب،1388-120000 ریال

854- مرجع نشر ايران۱۳۸۹،تهيه کننده :داريون مطلبي با همکاري حميرا کياسي، و ...،خانه کتاب،1389-130000 ریال

855- مرجع کاربردي فناوري اطلاعات،سعيد حاجبي و دادبه شاددل،کاوش پرداز،1387-78000 ریال

856- مرجع‌شناسی: سرشت و ساختار منابع مرجع،محبوبه فراشباشي, الهام صياد عبدي, به راهنمايي و ويراستاري دکتر رحمت الله فتاحي،چاپار،1391-60000 ریال

857- مرزهاي نو در اطلاع رساني : گزيده مقالات هجدهمين کنفرانس بين المللي اطلاع رساني پيوسته ۸-۶ دسامبر ۱۹۹۴ لندن ،به کوشش :علي اصغر شيري و ديگران... ،انتشارات چرتکه ،1375-9500 ریال

858- مروري کوتاه بر تاريخ کتاب در ايران از آغاز تا کنون،محمد حسن رجبي،انتشارات اطلاعات،1388-10000 ریال

859- مسائل مجموعه سازی در کتابخانه های ایران (مجموعه مقاله های چهارمین همایش ادکا)،به کوشش ابراهیم افشار زنجانی، ملیحه عربخانی،کتابدار،1390-70000 ریال

860- مشاهير در کتابداري و اطلاع رساني،دکتر زهرا موسوي زاده ،نشر چاپار با هکاري نشر همارا،1389-55000 ریال

861- مشاوره اطلاعاتي (اصول، روش ها و فنون)،عليرضا نوروزي و خاليد ولايتي،چاپار،1388-40000 ریال

862- مصاحبه در بخش مرجع کتابخانه ،الاين زارمبا جنريش و ادوارد جي . جنريش ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران ،1380-6000 ریال

863- مطالعات سنجش کمي(کتاب سنجي، علم سنجي، اطلاع سنجي و وب سنجي)،رحيم عليجاني و نوراللهکرمي،چاپار،1387-30000 ریال

864- مطالعه در عصر ديجيتال،فاطمه نادري، دکتر احمدشعباني، دکتر محمد رضاعابدي،چاپار،1389-20000 ریال

865- مطبوعات کتابگزار؛ تاريخ نشريه هاي ادواري حوزه کتاب در ايران (جلد اول)،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب،1382-50000 ریال

866- مطبوعات کتابگزار؛ تاريخ نشريه هاي ادواري حوزه کتاب در ايران (جلد دوم)،سيد فريد قاسمي،خانه کتاب،1382-50000 ریال

867- معاملات روزانه بازار ارز،katey lien،تجارت گستران اکباتان،1387-60000 ریال

868- معجم النحو (فرهنگ الفبايي نحو عربي- فارسي،عبدالغنب دقر،نشر چاپار،1389-75000 ریال

869- معناشناسی و بازیابی اطلاعات(هفت گفتار)،دکتر جعفر مهراد و محمد رضا فلاحتي فومني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي مشهد،1384-20000 ریال

870- مفاهيم بازيابي اطلاعات ،ميراندا لي پايو ،دانشگاه فردوسي مشهد ،1380-22500 ریال

871- مفاهيم نوين اطلاع رساني،عباس گيلوري، چاپار،1378-14000 ریال

872- مفاهيم و روشهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات ،دکتر محمد حسين دياني ودکتر محمدرضا داور پناه ،دانشگاه فردوسي مشهد ،1381-8000 ریال

873- مقالات کتابخانه هاي عمومي ايفلا۲۰۱۰،ويراستار حسين معماري مختار،نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1390-65000 ریال

874- مقالات کتابخانه هاي عمومي ايفلا(ميلان،ايتاليا۲۰۰۹)،ويراستهدکتر مهرداد نيکنام،نهادکتابخانه هاي عمومي کشور،1389-40000 ریال

875- مقاله نامه اسطوره و آيين،بابک پرتو، محمدرضا نيازمند،کتابدار،1389-90000 ریال

876- مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي،غلامرضا عزيزي،انتشارات دبيزش،1387-22000 ریال

877- مقدمه اي بر آرشيو ،دکتر محمد حسين دياني ،دانشگاه فردوسي مشهد ،1381-8000 ریال

878- مقدمه اي بر اثر مرجع جلد ۱ : منابع مرجع پايه ،ويليام اي. کتز، انتشارات دانشگاه تبريز،1383-35000 ریال

879- مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني(چاپ۱۴)،دکتر محمد رضا حافظ نيا،سمت،1387-31000 ریال

880- مقدمه اي بر شناخت اسناد آرشيوي،غلامرضا فدايي عراقي،سمت،1388-23500 ریال

881- مقدمه اي بر فناوري اطلاعات (ويراست دوم)،افريم توربان، کلي رينر، ريچارد پاتو،شرکت ناقوس انديشه،1386-80000 ریال

882- مقدمه اي بر نمايه سازي و چکيده نويسي،زهرا کاظم پور،نشر چاپار،1388-45000 ریال

883- مقدمه اي بر هويت کتابداري و اطلاع رساني،غلامرضا فدايي،نهادکتابخانه هاي عمومي کشور،1389-60000 ریال

884- مقدمه اي بر وب سنجي: شيوه هاي مطالعه کمي وب براي علوم اجتماعي،مايکل تلوال،چاپار،1390-35000 ریال

885- مقدمه اي بر وب سنجي:تحقيقات کمي وب در علوم اجتماعي،مايکل ثلوال،کتابدار،1389-40000 ریال

886- مقدمه اي بر يادگيري الکترونيکي،محمود بابايي،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران و نشر چاپار،1389-50000 ریال

887- مقدمه اي بر پيايندها و نشريه هاي ادوراي،اسکات ميلارد،نشر دبيزش،1387-35000 ریال

888- مقدمه اي بريادگيري الکترونيکي،محمود بابايي،نشر چاپار،1389-50000 ریال

889- مميزي کتاب-پژوهشي در ۱۴۰۰سند مميزي کتاب در سال ۱۳۷۵،دکتر احمد رجب زاده،انتشارات کوير،1381-40000 ریال

890- منابع ارجاع اماده:آلمانک ها، سالنامه ها، نشان نامه ها،دستنامه ها(مجموعه مرجع ۳)،ويليام اي،کتز،کتابدار،1384-12000 ریال

891- منابع اطلاعاتي براي پاسخگويي به سوالات پزوهشي،وجيهه حسيني زير نظر دکتر مهري پري رخ،نشر کتابدار،1388-17000 ریال

892- منابع اطلاعاتي در حوزه هاي مديريت، اقتصاد و بودجه،دکتر محمد حسن زاده و محمد افشاري زنجاني،کتابدار،1389-90000 ریال

893- منابع اطلاعاتی در حوزۀ پزشکی و سلامت،دکتر محمد حسن زاده، فاطمه نویدی،کتابدار،1390-70000 ریال

894- منابع الکترونيکي و توسعه مجموعه کتابخانه ،سول اچ.لي،چاپار،1383-15000 ریال

895- منابع جغرافيايي، زندگي نامه اي و دولتي (مرجع ۷)،ويليام اي کتس ،نشر کتابدار،1386-30000 ریال

896- منابع مرجع تخصصي چاپي و الکترونيکي (انگليسي)،محمود شمس بد. دکتر نشانه پاکدامن،سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران،1391-90000 ریال

897- منظومه تهران ،م-ع. سپانلو،فرهنگ معاصر،1384-28000 ریال

898- منظومه طنز فلسفي فضولي نامه امين،سيد حسن امين،دايره المعارف ايرانشناسي،1389-20000 ریال

899- مهارت در فرآيند گزارش گيري(پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي،چاپار،1386-10000 ریال

900- مواد و خدمات کتابخانه اي براي بزرگسالان نوسواد،زهره ميرحسيني ،سمت،1383-9000 ریال

901- مواد وخدمات کتابخانه : براي نوسوادان ، کودکان و نوجوانان ،دکتر محمد حسين دياني ،انتشارات کتابخانه رايانه اي ،1380-5000 ریال

902- مورون،پتمن سناتيراجا،سلمان،1388-45000 ریال

903- ميز مرجع مجازي( مرجعي براي آينده)،آر.ديويدلنکس-الين چي.ابلس-مارين دوماس وايت- سيرا ان.هاکو،چاپار،1388-45000 ریال

904- نامهاي اسلامي ،آنه ماري شيمل ،کتابخانه ملي ايران،1376-4800 ریال

905- نان قديم،محمد حيدر نژاد،خورشيد باران،1387-70000 ریال

906- نان و کتاب،محمد رضا حکيمي،دليل ما،1384-8500 ریال

907- نخستين در علوم کتابداري و اطلاع رساني،ايوب بهنام،چاپار،1390-80000 ریال

908- نرم افزارهاي کتابخانه اي در ايران،دکتر محسن زين العابديني و ديگران،کتابدار،1390-95000 ریال

909- نرم افزارهاي کد منبع باز کتابداري و اطلاع رساني،علي اصغر شريفي نيا، فرشته سپهر،کتابدار،1390-50000 ریال

910- نرم افزارهای کتابخانه ای در ایران،دکتر محسن حاجی زین العابدینی، فاطمه پازوکی، سیروس داودزاده سالستانی،کتابدار،1390-95000 ریال

911- نسل چهارم R&D مديريت دانش، فناوري و نوآوري ،ويليام. ال ميلر-لانگدون موريس ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ،1384-18000 ریال

912- نشانه شناسي رسانه ها(چاپ دوم)،مارسل دانسي،چاپار و آنسيه نما،1388-55000 ریال

913- نشانه مولف براي استفاده در رده بندي کتابخانه کنگره (ويراست چهارم)،پوري سلطاني و زهره علوي ،کتابخانه ملي ايران،1382-4000 ریال

914- نشانه مولف فارسي، جدول سه رقمي مبتني بر کاتر-سن برن،امير مسعود نيکبخت جم؛ با مقدمه و ويراستاري پوري سلطاني[ويراست۳]،کتابدار، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1390-45000 ریال

915- نشر و انقلابی در راه: همراه با گفتاري چند در زمينهء دانشنامه نگاري و ويرايش ،عبدالحسين آذرنگ،جهان کتب،1389-70000 ریال

916- نصب و راه اندازي شبکه در محيط ويندوز(xp.server2003&server2008)، رحيم شهبازي،کتابدار،1389-70000 ریال

917- نظام ملي اطلاع رساني دانشگاهي،دکتر فاطمه زنديان،نشر چاپار،1387-25000 ریال

918- نظام ملي اطلاع رساني : تشکيلات، برنامه ريزي و توسعه ،.،مرکز اطلاع رساني وخدمات علمي جهاد سازندگي ،1376-9500 ریال

919- نظام هاي بازيابي اطلاعات متني،چارلز تي. ميدو و ديگران،چاپار،1390-150000 ریال

920- نظام هاي ذخيره و بازيابي اطلاعات، خاستگاه، توسعه و کاربرد ها،ا. استون پوليت،کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي شيراز،1383-22000 ریال

921- نظامهاي اطلاعاتي و مفاهيم مرتبط،رحيم عليجاني،نشر چاپار،1387-25000 ریال

922- نظامهاي بازيابي اطلاعات؛ ويژگيها، آزمون، ارزيابي،فردريک ويلفرد لنکستر،نويد شيراز،1379-16500 ریال

923- نظامهاي رايانه اي يکپارچه کتابخانه اي،رحمت الله فتاحي،کتابخانه ملي ايران،1382-14000 ریال

924- نظامهاي همکاري بين کتابخانه اي،نرگس نشاط،سمت،1379-4000 ریال

925- نظريه سازي در تحقيقات علوم اجتماعي،دکتر محمد حسين دياني،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1387-30000 ریال

926- نظريه هاي ارتباطات جلد۲،پل کوبلي،پژوهشگاه مطالعات فرهنگي اجتماعي،1387-80000 ریال

927- نظريه هاي ارتباطات جلد ۱،پل کوبلي،پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي،1387-90000 ریال

928- نظريه هاي ارتباطات جلد۴،پل کوبلي،پژوهشکده مطالعات فرهنگي اجتماعي،1387-130000 ریال

929- نظريه هاي ازتباطات جلد۳،پل موبلي،پژوهشکده مطالعات فرهنگي اجتماعي،1387-86000 ریال

930- نظريه هاي رفتار اطلاعاتي،کرن اي. فيشر، ساندا اردلز،کتابدار،1387-100000 ریال

931- نظریه های جامعه اطلاعاتی،فرانک وبستر،قصیده سرا،1383-35000 ریال

932- نقش آموزشی کتابداران دانشگاهی برای آینده ،فريده رفيعي ، دبيزش ،1384-11000 ریال

933- نمايه استنادي علوم ايران،دکتر جعفر مهراد. دکتر محمد حسن دياني [...و ديگران]،نشر چاپار،1386-10000 ریال

934- نمايه سازي ماشيني ،شهرزاد نياکان،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1383-10000 ریال

935- نمايه سازي موضوعي ، نمايه سازي مفهومي،دگتر عليرضا نوروزي-خاليد ولايتي،چاپار،1389-50000 ریال

936- نمايه سازي همارا مفاهيم و روش ها (ويراست سوم)،علي آقا بخشي،چاپار،1387-20000 ریال

937- نمايه سازي و چکيده نويسي، مباني نظري و عملي(چاپ دوم)،اف دبليو لنکستر،چاپار،1388-100000 ریال

938- نمايه سازي و چکيده نويسي:کاربردها،پيشرفت ها، تنگناها، راهکارها: مجموعه مقالات يازدهمين همايش سراسري انجمن علمي-دانشجويي کتابداري و اطلاع رساني دانشگاه الزهرا(س)۲۹ و ۳۰ ارديبهشت ۸۹،به کوشش رويا برادر، زهره احمدي فرد،کتابدار،1390-70000 ریال

939- نمايه سازي کتاب راهنمايي براي ناشران.نمايه سازان. نويسندگان و مترجمان ويرايش دوم،عليرضا نوروزي،نشرچاپار،1386-30000 ریال

940- نمايه نامه ها و چکيده نامه ها (مرجع ۶)،ويليام.اي. کتس،نشر کتابدار،1386-30000 ریال

941- نو نو ... و چهار نمايشنامه ديگر(چاپ تمام شد)،ابراهيم رهبر،کتابدار،1383-0 ریال

942- نوروز، جشن نوزایی آفرینش،علی بلوکباشی،دفتر پژوهشهای فرهنگی،1380-25000 ریال

943- نوري در دل شب(کتابخانه چيست و کتابدار کيست)،معصومه علويان قوانيني،انتشارات قوانين،1381-35000 ریال

944- نويسنده و کتاب (مجموعه مقالات) گزيده مقالات مجله رودکي(۱۳۵۰-۱۳۵۷)،آندره موروا و همکاران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1381-8000 ریال

945- نکته هاي ويرايش،علي صلح جو،نشر مرکز،1387-39000 ریال

946- نگارش مقاله و گزارش ساير انتشارات علمي،دکتر زهير حياتي و رحيم عليجاني،چاپار،1386-28000 ریال

947- نگاهي به وضعيت مطالعه در دوران تحول کشور استوني،دکتر غفور اماني،انتشارات تراز،1380-4200 ریال

948- نگهداري اسناد،آن پدرسون،سازمان اسناد ملي ايران،1380-25000 ریال

949- نگهداري منابع ديداري و شنيداري: نوارهاي مغناطيسي،وحيد طهراني پور و هدي چوبک،کتابدار،1387-50000 ریال

950- همايش نامه(مجموعه مقالات همايش انجمن کتابداري و اطلاع رساني ايران)جلد سوم،گرد آورنده محسن حاجي زين العابديني،چاپار و انجمن کتابداري،1389-80000 ریال

951- همکاري علمي پژوهشي( جامعه شناسي همکاري علمي)،عليرضا نوروزي و خاليد ولايتي،نشر چاپار،1388-30000 ریال

952- همگرايي رايانش ابري و معماري خدمت گرا،دکتر بابک اخگر و ديگران،کتابدار،1390-70000 ریال

953- همگرایی رایانش ابری و معماری خدمت گرا،دکتر بابک اخگر، دکتر امین حکیم، دکتر وحید عماداسلام اسکویی، دکتر محمد حسن زاده،کتابدار،1390-70000 ریال

954- هندبوک مديريت کيفيت جوران ۵جلدي،زير نظر پورفسور جوزف جوران،انتشارات مديريت و کيفيت،1388-9500000 ریال

955- واژه شناسي،رولان الوپر،پژو هشگاه اطلاعات و مدارک علمي،1387-18000 ریال

956- واژه نامه کامپيوتر انگليسي - فارسي ،محمدرضا محمدي فر،فرهنگ معاصر،1381-56000 ریال

957- واژه نامه جيبي علوم کتابداري و اطلاع رساني ،دکتر فاطمه اسدي کرگاني ، کتابدار،1380-20000 ریال

958- واژه نامه روزنامه نگاري،محمدرضا محمدي فر، وزارت فرهنگ و ارشاد،1380-11500 ریال

959- واژه نامه شيمي صنعتي ،فرهاد حاتم جعفري و شاهرخ جهاندار، کتابدار،1381-30000 ریال

960- واژه نامه علم اطلاعات،حميد محسني،کتابدار،1389-50000 ریال

961- واژه نامه علوم کتابداري و اطلاع رساني ،دکتر فاطمه اسدي کرگاني ، کتابدار،1380-20000 ریال

962- واژه نامه فني دانشيار(انگليسي - فارسي)،محمد رضا افضلي،دانشيار،1384-39000 ریال

963- واژه نامه مقايسه اي اختلافات املايي انگليسي آمريکايي وبريتانيايي، اسماعيل اکبري، شهرياري ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1385-30000 ریال

964- واژه نامه مهندسي عمران و معماري (انگليسي- فارسي)چاپ دوم،محمد رضا افضلي،دانشيار،1384-69000 ریال

965- واژه نامه نسخه شناسي و کتاب پردازي،حسن هاشمي ميناباد،فهرستگان،1379-25000 ریال

966- واژه نامه ها(مجموعه مرجع ۲)،ويليام آي،کتز،کتابدار،1384-10000 ریال

967- واژه نامه ورزش،محمود شالچي طوسي و ديگران...،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1384-75000 ریال

968- واژه نامه ويراستاران،محمدرضا محمدي فر،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد،1377-12500 ریال

969- واژه نامه پايه کتابداري، اطلاع رساني و فناوري اطلاعات(ويژه دانشجويان کارشناسي و شرکت کنندگان در آزمون کارشناسي ارشد)،زهرا تهوري، به راهنمايي و ويراستاري رحمت ا... فتاحي ،کتابدار،1385-30000 ریال

970- واژه پرداز ورد، مهارت دوم: گواهینامه بین المللی راهبردی کامپیوتر،موسی جعفربیگلو، کتابدار،1385-25000 ریال

971- واژه پرداز ورد2010: مرجع کامل و آموزش گام به گام به انضمام اصول و قواعد تایپ،علی اکبر سرپرست، بی بی رقیه حسینی،کتابدار،1390-180000 ریال

972- واژگان اصول و روش تحقیق،نرجس جواندل،انتشارات دانشگاه قم،1381-10000 ریال

973- واژگان بازرگاني در انگليسي،ديويد ايستمنت،کتابدار،1391-65000 ریال

974- واژگان فارسی در انگلیسی: تبادل فرهنگها و زبانها،احمد میرفضائلیان،فرهنگ معاصر،1381-24000 ریال

975- واژگان کابداري ۲ جلدي،ابوالفضل هاشمي،نشر دبيزش،1387-250000 ریال

976- وب سايت خوب براي بچه هاي خوب،محمد رامين نادري و مهدي زاهدي،نشر کتابدار،1388-12000 ریال

977- وب سايت کتابخانه هاي دانشگاهي (مجموعه مقالات)،به کوشش افشين موسوي چلک، سيد علي اصغر رضوي و ميترا قياسي،نشر کتابدار،1388-60000 ریال

978- وب سايتهاي کتابخانه اي توليد مجموعه ها و سرويس هاي آن لاين،ويلسون پايولا،مترجم،1385-15000 ریال

979- وب پنهان( راهنماي گام به گام جستجوي اطلاعات عميق از اينترنت)،مورين هنينجر،نشر چاپار با همکاري نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور،1389-75000 ریال

980- وبلاگ براي کتابداران و اطلاع رسانان همراه با(cd)،داود محمدي فر و محمد ايرانشاهي ،لبخوان-چاپار،1385-20000 ریال

981- وضعيت تحقيق در جامعه اطلاعاتي ،يونسکو،کتابخانه ملي ايران،1384-7000 ریال

982- ويراستاران با نويسندگان سخن ميگويند،جودي مندل ،انتشارات کوير،1382-33000 ریال

983- ويندوز ويستا مرجع سريع و گام به گام،نانسي موير، برايان ليوينگ استون و ژاول تروت،کتابدار،1389-80000 ریال

984- يادگيري الکترونيکي و آموزش و پرورش ،رحيم عبادي ،نشر آفتاب مهر،1383-12000 ریال

985- يادگيري الکترونيکي در قرن ۲۱،محمد عطاران ،موسسه توسعه فناوري آموزشي مدارس ،1383-24000 ریال

986- يادگيري الکترونيکي و کتابخانه هاي ديجيتال،جان سيکر،کتابدار،1390-65000 ریال

987- يادگيري خلاق درک خلاقانه و به خاطر سپا ري هميشگي تمامي مطا لب(دوجلدي)،فتح ا... شجري،انجمن قلم ايران،1379-78000 ریال

988- پايان نامه دانشگاهي،امبرتو اکو،سروش دانش،1390-70000 ریال

989- پايگاه هاي علوم پزشکي و پيراپزشکي،حجت الله سليماني،حجت الله سليماني،1391-100000 ریال

990- پردازش زبان و بازيابي و بازيابي اطلاعات،دکتر جعفر مهراد و مريم ناصري،مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري و نشر چاپار،1387-20000 ریال

991- پردازش و بازيابي اطلاعات از طريق سرويس جستجو (پارس آذرخش)،تاليف شرکت پارس آذرخش واحد مستند سازي،چاپار،1386-26000 ریال

992- پروژه های چند رسانه ای در کلاس درس (راهنمای طراحی و ارزشیابی)،تیموثی. دی. گرین ، ابی براون،موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند،1385-12000 ریال

993- پندار (گزيده اي از اشعار فارسي و ترکي)،محبي ياييچي،کتابدار،1390-20000 ریال

994- پوستر ال سي،.،نشر کتابدار،1383-10000 ریال

995- پوستر ديوپي،.،نشر کتابدار،1383-10000 ریال

996- پژوهش در کتابداري و اطلاع رساني: رويکردها، رويه ها و کاربردها(مجموعه مقالات همايش تربيت معلم)،به کوشش: دکتر نصرت رياحي نيا،کتابدرا،1388-35000 ریال

997- پژوهش در کتابداري و اطلاع رساني: رويکردها، رويه ها و کاربردها(مجموعه مقالات)،زير نظر دکتر نصرت رياحي نيا،کتابدار،1389-35000 ریال

998- پژوهش و نگارش(روش تحقيق و مرجع شناسي در ادبيات فارسي)،حسين علي يوسفي، چاپار،1382-22000 ریال

999- پژوهش، پژوهشگري و پژوهشنامه نويسي دوجلدي،دکتر خليل ميرزايي،جامعه شناسان،1390-160000 ریال

1000- پژوهشگران معاصر ايران ۵،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1381-42000 ریال

1001- پژوهشگران معاصر ايران ۱،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1382-36000 ریال

1002- پژوهشگران معاصر ايران ۱۰،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1386-70000 ریال

1003- پژوهشگران معاصر ايران ۲،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1384-48000 ریال

1004- پژوهشگران معاصر ايران ۳،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1384-46000 ریال

1005- پژوهشگران معاصر ايران ۴،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1381-46000 ریال

1006- پژوهشگران معاصر ايران ۶،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1382-85000 ریال

1007- پژوهشگران معاصر ايران ۷،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1383-47000 ریال

1008- پژوهشگران معاصر ايران ۸،هوشنگ اتحاد،فرهنگ معاصر،1384-48000 ریال

1009- چارچوب نظري مديريت دانش ،اصغر محمدي فاتح، محمد صادق سبحاني، داريوش محمدي،پيام پويا،1387-30000 ریال

1010- چالش هاي حقوقي ، اخلاقي و اجتماعي فضاي رايانه اي ،بابک در بيگي ،خانه کتاب ،1380-14500 ریال

1011- چلش هاي اخلاقي در عصر اطلاعات،عليرضا ثقه الاسلامي،نشر چاپار و انتشارات هما،1388-45000 ریال

1012- چهل و هشتمين کنگره فيد ،زير نظر دکتر حسين غريبي - به همت ملوک السادات بهشتي ،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1380-30000 ریال

1013- چون و چرايي در باب سياستهاي نشر کتاب ،عبدالحسين آذرنگ، کتابدار،1380-40000 ریال

1014- چکيده پايان نامه هاي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي الزهراء(۱۳۸۳-۱۳۸۶)،دکتر سعيد رضايي شريف آبادي و لعبت درخشاني،نشر کتابدار،1387-30000 ریال

1015- چگونه مطالعه کنيم؟ و مهارت هاي کسب موفقيت در دانشگاه،آلن ماندساک، جيمز ديز، الين ديز؛ ترجمه مرضيه مجلسي انباردان،نشر وزرا،1388-40000 ریال

1016- ژورنال امريکن اريانته سوسايتي/۱۲۳جلد،.،.،1389-315000 ریال

1017- کار تيمي (مديريان پويا ۵)،مايکل مگين،نشر مثلث،1388-18000 ریال

1018- کار و کسب کتاب: گذشته، حال و آينده نشر،جيسن اپستاين،قدياني،1382-15000 ریال

1019- کارآموزی در کتابداری و اطلاع رسانی،نصرت ریاحی نیا، عاصفه عاصمی؛ ویراست عادله عاصمی،کتابدار،1390-30000 ریال

1020- کاربرد آمار در پژوهش هاي کتابداري و اطلاع رساني با استفاده از SPSS (با سي دي)،علیرضا هویدا،کتابدار،1387-100000 ریال

1021- کاربرد ريز کامپيوتر در کتابخانه ها،ريچارد ام. کسر و کليفتون اچ. حونز،امير کبير،1370-2000 ریال

1022- کاربرد سامانه اطلاعات جغرافيايي(جي آي اس) در خدمات کتابداري پاطلاع رساني،داتاتراي نارايان فادکه،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران،1388-30000 ریال

1023- کاربرد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي(GIS) در پژوهش هاي سازماني ،دانيل تپودورسکو،مرکز اطلاعات و مدارک علمي ايران ،1385-25000 ریال

1024- کاربرد علوم رفتاري و ارتباطات، در خدمت رضايت و تکريم مشتري(ويژه کليه شرکت ها و موسسات توليدي و خدماتيو...)،بهرام کارخانه اي ،دبيزش- انتشارات فرم بند،1383-15000 ریال

1025- کاربرد مواد و تجهيزات ديداري-شنيداري در کتابخانه ها،فاطمه باقري ،نشر چاپار،1387-28000 ریال

1026- کاربرد نظريه هاي ارتباطات،سون ويندال، بنو سيگنايتزر، جين اولسون،جامعه شناسان،1387-80000 ریال

1027- کاربرد واژه ها و اصطلاحات کتابداري و اطلاع رساني در جملات انگليسي(ويرايش دوم)،حسين مختاري معمار، چاپار،1387-45000 ریال

1028- کاربردهاي پايگاه هاي اطلاعاتي جي سي آر در مطالعات موردي علم سنجي،دکتر عليرضا موغلي و ديگران،چاپار،1391-110000 ریال

1029- کارنامه غني تحولات عصر پهلوي،سيد حسن امين،دايره المعارف ايران،1388-60000 ریال

1030- کارنامه پژوهشی: مجموعه مقالات طرحهای پژوهشی کاربردی در مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی،حمید محسنی،مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی،1381-20000 ریال

1031- کارکنان با انگيزه،آن بروس،نشر مثلث،1387-17000 ریال

1032- کاغذ ،عليرضا پورممتاز و شهره مدرسي تهراني ،خانه کتاب ،1380-35000 ریال

1033- کامپيوتر براي کتابداران و اطلاع رسانان با سي دي ،داود محمدي فر و محمد آباقري ،چاپار،1385-40000 ریال

1034- کتاب امروز،سيد فريد قاسمي،انتشارات امير کبير،1387-12000 ریال

1035- کتاب علم ايران ۱۳۸۴-۱۳۸۲،دکتر جعفر مهراد و روءيا مقصودي دريه،مرکز منطقه اي و چاپار،1387-120000 ریال

1036- کتاب و فناوري اطلاعات (چکيده مقالات) ،دبير خانه گردهماي،خانه کتاب،1380-7000 ریال

1037- کتاب و کتابخانه در ايران باستان( از فرهنگ شفاهي تا فرهنگ مکتوب)،مه لقاسادات،مرکز باستان شناسي اسلام و ايران،1388-25000 ریال

1038- کتاب چيست.کتابخوان کيستو کتابخانه کجاست،حميده قربانعلي زاده،اقاقي،1380-5000 ریال

1039- کتابخانه الکترونيکي،دکتر غلامرضا مومن زاده،انتشارات نويد شيراز،1387-27000 ریال

1040- کتابخانه در ايران،محمدحسن رجبي،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،1381-18000 ریال

1041- کتابخانه ديجيتالي، مباني نظري ،‌ محتوا، ساختار، سازماندهي، استانداردها و هزينه ها ،فاطمه نبوي ،آستان قدس رضوي،1384-20000 ریال

1042- کتابخانه ملي کشاورزي آمريکا(معرفي يکي از بزرگترين مراکز اطلاع رساني کشاورزي جهان)،لن کري،سالي سين،سوزان فوکيت و همکاران،سازمان تحقيقات و آموزش ترويج کشاورزي،1386-8500 ریال

1043- کتابخانه مهد کودک،فاطمه بختياري،کتابدار،1391-60000 ریال

1044- کتابخانه ها و سواد اموزي،دبرا ويلکاکس جانسون با همکاري جنيفرا.سول،دانشگاه فردوسي مشهد،1373-5500 ریال

1045- کتابخانه ها و گردشگري فرهنگي: فرصتي براي توسعه خدمات اطلاع رساني،دکتر حسن اشرفي ريزي. زهرا کاظم پور،چاپار،1391-40000 ریال

1046- کتابخانه هاي آموزشگاهي - راهنمايي براي معلم - کتابدار،کالين ري ،دبيرخانه هيات امناي کتابخانه هاي عمومي،1375-4500 ریال

1047- کتابخانه هاي آموزشگاهي درمدرسه ي کتابخانه- مدار ،دکتر نرگس نشاط- دکتر عباس حري ،شبکه کتاب،1383-20000 ریال

1048- کتابخانه هاي آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه،توران ميرهادي (خمارلو)،کتابدار،1383-10000 ریال

1049- کتابخانه هاي آموزشگاهي پويا سازي نظام آموزشي (همايش اردبيهشت ۸۸مشهد)،زير نظر مهري پريرخ و شعله ارسطو پور،نشر کتابدار،1388-140000 ریال

1050- کتابخانه هاي آينده ،مايکل باکلند، کتابدار،1379-30000 ریال

1051- کتابخانه هاي الکترونيکي و کتابداران مرجع/ مجموعه مرجع ۴ ،ويليام اي. کتس،کتابدار،1384-13000 ریال

1052- کتابخانه هاي ديجيتال،سيدمحمد کاردان نشاطي،چاپار،1382-13000 ریال

1053- کتابخانه هاي ديجيتال در عصر اطلاعات الکترونيکي (جهاد)،کريشان گوپال،پژوهشکده مهندسي جهاد،1382-25000 ریال

1054- کتابخانه هاي ديجيتال (نشر کتابدار)،ويليام آرمز ،نشر کتابدار،1380-50000 ریال

1055- کتابخانه هاي ديجيتالي در عصر اطلاع رساني الکترونيکي،کريشان کوپال،چاپار،1382-20000 ریال

1056- کتابخانه هاي عمومي مدارس،ناتالي ريف زيارنيک،کتاب نشر،1390-60000 ریال

1057- کتابخانه هاي عمومي کشور، تنگناها/توانمندي ها و راهکارها( مجموعه مقالات نهمين همايش)،به کوشش: مهدي شقاقي،نهاد تابخانه هاي عمومي، چاپار،دانشگاه الزهراء،1388-40000 ریال

1058- کتابخانه هاي مدارس و نقش آنها در ايجاد عادت مطالعه در دانش آموزان،غفور اماني وفريده آذر نويد،انتشارات تراز،1380-9000 ریال

1059- کتابخانه هاي مدارس(تاريخچه، اهداف، وظايف، خدمات، استانداردها وتوصيه ها)ويژه مديران مدارس و ...،سوسن عباسي هرمزي،نشر شهر،1386-22000 ریال

1060- کتابخانه هاي مساجد ايران از آغاز تا کنون،ابوالفضل هاشمي-عباس گيلوري،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد؛ستاد عالي کانون فرهنگي هنري مساجد،1383-12000 ریال

1061- کتابخانه هاي ملي در جهان ،سيدعلي کسايي ،کتابخانه ملي ايران،1379-4800 ریال

1062- کتابخانه های دیجیتالی؛ گزیده مقالات همایش سراسری به سوی کتابخانه های دیجیتالی: تغییر یا تحول کتابخانه های سنتی،سعید رضایی شریف آبادی،دبیزش،1381-8000 ریال

1063- کتابخانه و کتابداري: مقالاتي در توسعه مفاهيم و تاريخ،احمد شعباني،پرسش،1380-9500 ریال

1064- کتابخانه وکتابداري (چاپ نهم)،علي مزيناني ،سمت ،1389-46500 ریال

1065- کتابخانه ي مدرسه نقش آموزشي متخصص رسانه،بتي پي کيلور ، ويليام دي تيلور،چاپار،1385-15000 ریال

1066- کتابداران دانشگاهي ايران،دکتر هادي شريف مقدم. با همکاري بتول رجبيان،چاپار،1390-120000 ریال

1067- کتابداري براي کتابخانه هاي عمومي،مدارس و ...،ابوالفتح احمد زاده،باران انديشه،1384-30000 ریال

1068- کتابداري مدني بازنگري در رسالت اجتماعي کتابخانهء عمومي،رونالد بي. مک کيب،چاپار،1388-35000 ریال

1069- کتابداري و اطلاع رساني پزشکي و جامعه پزشکي (مجموعه مقالات دومين همايش)،زير نظر يوسف پور خوشبخت،کتابدار،1388-60000 ریال

1070- کتابشناسي روانشناسي و علوم وابسته(چ ۲)،تهيه کننده دکتر حسن کياني،دانشگاه الزهراء و چاپار،1388-20000 ریال

1071- کتابشناسي تاريخ ايران ،مهيندخت حافظ قرآني ،کتابخانه ملي ايران،1375-16000 ریال

1072- کتابشناسي توصيفي دکتر سيد جعفر شهيدي،لعبت درخشاني زير نظر دکتر محمد سرور مولايي،نشر کتابدار،1388-15000 ریال

1073- کتابشناسي حضرت محمد (ص)،مهري دالايي،کتابدار،1386-30000 ریال

1074- کتابشناسي رمان و مجموعه هاي داستاني مترجم،زير نظر مهدي افشار-پديد آورنده فاطمه کنارسري،وزارت فرهنگ و ارشاد ،1377-39500 ریال

1075- کتابشناسي مطالعه،دکتر حسن اشرفي ريزي. زهرا کاظم پور. بهجت طاهري،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان،1390-30000 ریال

1076- کتابشناسي ها/ مجموعه مرجع ۵ ،ويليام اي. کتس،کتابدار،1384-12000 ریال

1077- کتابشناسي گزيده براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع دبستان)،علي گلشن و مسعود ناصري،کتابدار،1387-15000 ریال

1078- کتابشناسي گزيده براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع دبيرستان)،اعظم محبوبي و فرمهر منجزي،کتابدار،1387-20000 ریال

1079- کتابشناسي گزيده براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع راهنمايي)،علي گلشن مسعود ناصري،کتابدار،1387-15000 ریال

1080- کتابشناسي گزيده براي کودکان و نوجوانان و کتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع پيش دبستان)،علي گلشن مسعود ناصري،کتابدار،1387-15000 ریال

1081- کتابشناسي گزيده توصيفي کتابداري ( فارسي - انگليسي ) ،نصرت رياحي نيا،سمت ،1379-2200 ریال

1082- کتابشناسی توصیفی روش پژوهش(چاپ دوم)،زهرا مجدي،کتابدار،1386-15000 ریال

1083- کتابشناسی رفتار اطلاع‌یابی،پریا شهبازتبار، شهرزاد نصرالله‌زاده، دکتر امیررضا اصنافی،چاپار،1391-25000 ریال

1084- کتابنامه تاريخ پزشکي اسلامي،محمد رضا شمس اردکاني، فريد قاسملو و ...،فرهنگستان علوم،1387-180000 ریال

1085- کتابهاي مناسب غير درسي همخوان با کتابهاي درسي علوم تجربي مقطع دبستان،سيد مهدي قطبي،نشر کتابدار،1388-20000 ریال

1086- کساني که جامعه را مي شناسند،عباس حری،نشر ديبايه؛ نشر آناهيد،1384-13000 ریال

1087- کليات علم اقتصاد (ويژه استادان و دانشجويان کتابداري و اطلاع رساني)،دکتر مسعودگلزاري،انتشارات کتابدار،1386-30000 ریال

1088- کوتاه نوشته ها درباره کتابداري و اطلاع رساني،محمدحسين دياني،کتابخانه رايانه اي،1390-30000 ریال

1089- کودک و مطالعه،جواد يغمايي و محمد خندان ، کتابدار،1383-40000 ریال

1090- کپي رايت در کشورهاي پيشرفته صنعتي ،غلامرضا لايقي ،خانه کتاب،1381-15000 ریال

1091- گام به گام با اينترنت ،محمود حافظيان ، دبيزش ،1378-4800 ریال

1092- گام هاي اصلي در نشر کتاب (ويراست دوم)،عبدالحسين آذرنگ،ققنوس،1385-21000 ریال

1093- گامهاي نو در ارايه خدمات کتابداران مدرسه ها؛ توصيه هاي ساده براي متخصصان کتابداري و فن آوري آموزشي در مدرسه،آن ام. واسمن،دبيزش،1384-28000 ریال

1094- گامي در ادبيات کودکان و نوجوانان ،سعيد غفاري ، دبيزش،1379-15000 ریال

1095- گامي در سواد آموزي:آموزش بزرگسالان و نوسوادان(مواد وخدمات کتابخانه براي بزرگسالان نوسواد) ويرايش دوم،سعيد غفاري، چاپار و دبيزش،1387-15000 ریال

1096- گاهشماري چند در اطلاع رساني وارتباطات : نگاهي به برخي از تحولات کتاب ، کتابداري ، ارتباطات و اطلاع رساني در تاريخ ايران و جهان ،پرويز راسخ نيا،خانه کتاب ،1380-35000 ریال

1097- گذري بر کتابخانه هاي مازندران،عيسي محمدي و ديگران،کتابدار،1389-30000 ریال

1098- گزارش شکارهای ناصرالدین شاه،فاطمه قاضیها،کتابدار،1390-0 ریال

1099- گزارش وضعيت ادبيات کودک و نوجوان و کتابشناسي توصيفي- تحليلي سال ۱۳۸۷،شوراي کتاب کودک،کتابدار،1390-180000 ریال

1100- گزيده تاريخ ادبيات ايران از کهنترين دوران تا امروز،دکتر مسعود گلزاري و حميد رضا ناظمي،نشر کتابدار،1388-40000 ریال

1101- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۰،اجلاس سالانه ايفلا،کتابخانه ملي ايران،1381-20000 ریال

1102- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۱(بوستون، ۲۵-۱۶ اوت ۲۰۰۱)،.، کتابخانه ملي ايران،1383-30000 ریال

1103- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۲(گلاسکو؛۱۸-۲۴اوت)،.،کتابخانه ملي ايران،1383-28000 ریال

1104- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۳ (برلين: ۱-۹ اوت ۲۰۰۳)،.،کتابخانه ملي ايران،1384-32000 ریال

1105- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۴ (۲۲-۲۷ اوت ۲۰۰۴)،زير نظر فريبرز خسروي،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1386-32000 ریال

1106- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۵(اسلو۱۴-۱۸ اوت۲۰۰۵)،زير نظر دکتر خسروي-کتابخانه ملي،کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران،1387-35000 ریال

1107- گزيده مقالات ايفلا ۲۰۰۶،به کوشش سيمين نيازي. زير نظر دکتر فريبرز خسروي،سازمان اسناد و کتابخانه ملي،1391-150000 ریال

1108- گزيده مقالات ايفلا ۹۴ ( کوبا: ۲۱-۲۷ اوت ۱۹۹۴) ،.،کتابخانه ملي ايران،1374-6000 ریال

1109- گزيده مقالات ايفلا ۹۵( ترکيه :۲۰ -۲۶ اوت ۱۹۹۵) ،.،کتابخانه ملي ايران،1375-8000 ریال

1110- گزيده مقالات ايفلا ۹۶ (چين : ۲۵-۳۱ اوت۱۹۹۶) ،.،کتابخانه ملي ايران،1376-8000 ریال

1111- گزيده مقالات ايفلا ۹۷( دانمارک : ۳۱ اوت - ۵ سپتامبر ۱۹۹۷) ،.،کتابخانه ملي ايران،1378-16000 ریال

1112- گزيده مقالات ايفلا۹۸ ( آمستردام : ۱۶-۲۱ اوت ۱۹۹۸)،،کتابخانه ملي ايران،1379-14000 ریال

1113- گزيده مقالات ايفلا۹۹ (بانکوک : ۲۰-۲۸ اوت ۱۹۹۹)،،کتابخانه ملي ايران،1380-16000 ریال

1114- گسترش مجموعه هاي اسلامي در کتابخانه هاي اروپاي غربي و آمريکاي شمالي ،استفن روهن ،آستان قدس رضوي ،1380-22500 ریال

1115- گفتارهايي در باب کتابخانه ديجيتالي،۰ترجمه و تدوين: فاطمه نبوي،کتابدار،1391-50000 ریال

1116- گلستان همراه با شرح واژه هاي دشوار،شرح از حميدرضا ناظمي راد،کتابدار،1390-80000 ریال

1117- گلوگاههاي پژوهش در علوم اجتماعي ،محمد حسين دياني،انتشارات کتابخانه رايانه اي،1386-25000 ریال

1118- گنجينه هاي دست نويس هاي فارسي در ايران،دکتر هادي شريفي،نشر فهرستگان و کتابخانه موزه و مرکز اسنادمجلس ،1379-18000 ریال

1119- گنجینه اسلام،فیلیپ بامبرو،کتابدار،1390-80000 ریال

1120- گوهر ماندگار: زندگينامه، شرح فعاليت ها و آثار دکتر رحمت ا... فتاحي،انجمن کتابداري شاخه خراسان،نشر چاپار،1388-60000 ریال

1121- گياهان در محيط هاي تنش زا،سيدعباس ميرجليلي ،انتشارات نوربخش ،1384-25000 ریال

1122- یادگیری الکترونیکی؛ از تئوری تا عمل،اندرسون، تری؛ الومی، فتی،موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشمند،1384-32000 ریال

1123- CD لغت نامه دهخدا( گنجينه جامع و منحصر به فرد لغت و ادب فارسي)،دهخدا،دهخدا،1388-150000 ریال

1124- Endnote x4: راهنمای استفاده،سپیده علی بیک، محمد رضا علی بیک،کتابدار،1390-40000 ریال

1125- IT براي مديران،دکتر علي صنايعي،جهاد دانشگاهي اصفهان،1383-20000 ریال

1126- The World of learning (سه جلدي)،.،.،1385-2000000 ریال

1127- z390.50در سيستم هاي کتابخانه اي و جعبه ابزار z390.50،امان الله قنبري پور،سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران: کتابدار،1387-30000 ریال

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2023-2002©