دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
بردستانی گناوه، مرضیه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز 0611-4435280-4
بهزادی، حسن دانشگاه فردوسی مشهد، 1393؛ دانشگاه امام رضا(ع)، استادیار
بیگدلی، زاهد استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1375 0611-3330010-20
پریرخ، مهری استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1376؛ دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار، بازنشسته 0511-8783008-9
پشوتنی زاده، میترا دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391؛ دانشگاه اصفهان، استادیار
پوراحمد، علی اکبر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1383، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان 0585-6243900
جعفرزاده کرمانی، زهرا دانشگاه آزاد اسلامی، 1390، استادیار، دانشگاه امام رضا(ع) مشهد
جمالی مهموئی، حمیدرضا انگلستان، دانشگاه یو.سی.ال (لندن)، 1387، استادیار
چشمه سهرابی، مظفر فرانسه، 2006؟، دانشگاه اصفهان، استادیار 0311-7933185-03117932545
حاجی زین‌العابدینی، محسن دانشگاه شهید چمران اهواز، 1389، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، استادیار
حریری، نجلا دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی 021-44817170-4
حسن زاده، محمد دانشگاه فردوسی مشهد، 1385، استادیار
حمیدی، علی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390، استادیار
حیاتی، زهیر استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1375 0711-6283605-9
حیدری، غلام‌رضا دانشگاه شهید چمران اهواز، 1388، دانشگاه شهید چمران اهواز، استادیار
خسروی، فریبرز دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، استادیار، کتابخانه ملی 021-88644001-38
داورپناه، محمدرضا هند، دانشگاه پنجاب، 1379 0511-8783008-11
درودی، فریبرز دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
دلیلی، حمید دانشگاه فردوسی مشهد، 1386، پیام نور، استادیار 0511-8683002-6
دیانی، محمد حسین آمریکا، دانشگاه ایالتی راتگرز نیوجرسی، 1359، دانشگاه فردوسی، بازنشسته 0511-8783008-9

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©