دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
رادمهر، علی دانشگاه شیراز، 1385، وزارت جهاد کشاورزی، استادیار
رجبعلی بگلو، رضا دانشگاه فردوسی مشهد، 1394؛ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، استادیار 82062313-021
رضایی شریف‌ آبادی، سعید استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1376 021-88049937
ریاحی نیا، نصرت هند، ، دانشگاه تربیت معلم
زارع، امین دانشگاه شهید چمران اهواز، 1391؛ دانشگاه رازی کرمانشاه، استادیار
زارع فراشبندی، فیروزه دانشگاه شهید چمران اهواز
زندیان، فاطمه دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، استادیار