دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
بهشتی، جمشید کانادا، وسترن انتاریو، دانشگاه مگ گیل کانادا
فتوت، زهرا هدا استرالیا، دانشگاه نیوساوت ولز، 1376، مقیم آمریکا
قاضی میرسعید، سیدجواد ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیفات، 1373 تهران
تسبیحی، غلامحسین انگلستان
جوکار، عبدالرضا انگلستان
شیری، علی اصغر انگلستان، استراثکلاید، دانشگاه آلبرتا کانادا
شکویی، علی ترکیه
سبکروح، فاطمه ترکیه
دانشی، حسین فرانسه
شادمان، زهرا فرانسه
باقری، معصومه هند، دانشگاه پنجاب
حاضری، افسانه استرالیا، دانشگاه ملبورن، 1388، دانشگاه یزد، استادیار