دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
سلیمانی، محمدرضا دانشگاه آزاد اسلامی
سلیمانی نژاد، عادل دانشگاه آزاد اسلامی
شاپوری، سودابه دانشگاه آزاد اسلامی
عظیمی خبازان، فرنوش دانشگاه آزاد اسلامی
محمد اسماعیل، صدیقه دانشگاه آزاد اسلامی
پور نرگس، محمدعلی دانشگاه آزاد اسلامی
مرادی، ایرج دانشگاه آزاد اسلامی
مشهدی تفرشی، شکوه دانشگاه آزاد اسلامی
ملکی، رضا دانشگاه آزاد اسلامی
امانی، غفور دانشگاه آزاد اسلامی
شکوهیان، حسن دانشگاه آزاد اسلامی
هویدا، علی‌رضا دانشگاه آزاد اسلامی
ضیائی، ثریا دانشگاه آزاد اسلامی
باب الحوائجی، فهیمه دانشگاه آزاد اسلامی
مرادی، نورالله
پورنقی، رؤیا استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©