گروه های کتابداری

گروه های کتابداری در دانشگاه های ایران

رديف

نام دانشگاه

نشانی پستي

تلفن

نمابر

1

دانشگاه بيرجند

بيرجند - پرديس دانشگاه (شوكت‌آباد)

0561

2227844

2227844

2

دانشگاه پيام نور تهران

تهران - ابتداي جاده لشكرك- مقابل جاده ازگل- خيابان نخل- صندوق پستي 4697-19395

021

2441793

2455429

3

دانشگاه تربيت معلم

تهران - خيابان انقلاب - خ. خاقاني- جنب ساختمان سميه

آدرس دانشگاه در كرج: حصارك- ميدان معلم

8306652 -021

كرج 0261

4551024

021-8321313

4

دانشگاه يزد

يزد - ابتداي اول بلوار طالقاني - دانشگاه يزد ص-پ 741-89195

كدپستي 8916643475

0351

8210250-9

8210310

5

دانشگاه اصفهان

اصفهان - ‌دانشگاه اصفهان - دروازه شيراز - دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي

0311-77922036

6684799

6

دانشگاه تربيت مدرس

تهران - تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهيد چمران- دانشگاه تربيت مدرس - دانشكده علوم انساني - گروه كتابداري و اطلاع‌رساني

021

88009887

021

88028236

7

دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - اتوبان همت - تقاطع اتوبان شهيد چمران - جنب بيمارستان ميلاد - گروه محترم كتابداري و اطلاع‌رساني

021

8009887

8028236

8

دانشگاه تهران

تهران - ‌بزرگراه جلال آل احمد - روبروي كوي نصر - دانشگده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تهران - گروه كتابداري و اطلاع‌رساني

021

8255031

8254734

9

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي - گروه كتابداري جناب آقاي پاپي

   

10

دانشگاه تبريز

تبريز - بلوار 29 بهمن - دانشگاه تبريز - دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي - تلفنمدير گروه كتابداري كارشناس گروه كد پستي 5166614776 - 0411

0411

3392119 كارشناس

3392145 مدير گروه

3356009

11

دانشگاه قم

قم- جاده قديم اصفهان- بعد از شهرك قدس- دانشگاه قم- گروه كتابداري

0251

2855696

2854970

12

دانشگاه شيراز

شيراز- بلوار دانشجو- مجتمع دانشگاهي ارم- دانشگاه شيراز- دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي - بخش علوم كتابداري و اطلاع‌رساني- كد پستي71944

0711

6270311

6276010

6270312

13

دانشگاه الزهرا

تهران - ميدان ونك - ده ونك - دانشگاه الزهراء كد پستي: 1993891176

021

88044051

88035187

14

دانشگاه پيام نور مشهد

مشهد - بلوار وكيل‌آباد- سه راه زندان- خيابان تربيت -دانشگاه پيام نور واحد مشهد

   

15

دانشگاه خليج فارس- بوشهر

بوشهر - خيابان شهيد ماهيني - خيابان دانشگاه خليج فارس- كد پستي 75169

0771

4544574

4544575

16

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

كرمان - دانشگاه شهيد باهنر كرمان - انتهاي بلوار 22 بهمن- كد پستي 76169 صندوق پستي 133

0341

237001-10

235391

17

دانشگاه شهيد چمران اهواز

اهواز - دانشگاه شهيد چمران اهواز . دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ص-پ 139-61355

0611

3360609-3333910

3333911

18

دانشگاه شاهد

تهران - اول آزادراه تهران - قم ، قبل از عوارضي - روبروي حرم مطهر امام خميني

021

5277646

5277646

19

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کرمان - ابتدای بلوار هفت باغ

0341

3220090-3220095

3220795

20

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

بوشهر - دانشگاه علوم پزشکی بوشهر - خیابان معلم - روبروی ستاد نماز جمعه

07712523123

 

21

دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

رديف دانشگاه مكان كارداني كارشناسي كارشناسيارشد دكترا
1 دانشگاه‌ اصفهان‌ اصفهان ´ Ö ´ ´
2 دانشگاه‌ بيرجند بيرجند Ö Ö ´ ´
3 دانشگاه‌ بين‌ المللي‌ امام‌ خميني‌ قزوين ´ Ö ´ ´
4 دانشگاه‌ پيام‌ نور تهران Ö Ö ´ ´
5 دانشگاه‌ تربيت‌ معلم‌ تبريز Ö ´ ´ ´
6 دانشگاه‌ تهران‌ تهران ´ Ö Ö Ö
7 دانشگاه‌ خليج‌ فارس‌ بوشهر Ö Ö ´ ´
8 دانشگاه‌ رازي‌ كرمانشاه Ö Ö ´ ´
9 دانشگاه‌ شهركرد شهركرد ´ Ö ´ ´
10 دانشگاه‌ شهيد باهنر كرمان Ö Ö ´ ´
11 دانشگاه‌ شهيد چمران‌ اهواز ´ Ö Ö Ö
12 دانشگاه‌ شيراز شيراز ´ Ö Ö Ö
13 دانشگاه‌ علامه‌ ط‌باط‌بايي‌ تهران ´ Ö ´ ´
14 دانشگاه‌ فردوسي‌ مشهد ´ Ö Ö Ö
15 دانشگاه‌ يزد يزد ´ Ö ´ ´
16 دانشگاه تبريز تبريز ´ Ö ´ ´
17 دانشگاه تربيت مدرس تهران ´ ´ Ö ´
18 دانشگاه علوم پزشكي ايران تهران ´ ´ Ö ´
19 دانشگاه الزهرا تهران Ö Ö Ö ´
20 دانشگاه تربيت معلم تهران Ö Ö ´ ´
21 دانشگاه شاهد تهران Ö Ö ´ ´
22 دانشگاه علوم پزشكي كرمان Ö Ö ´ ´
23 دانشگاه بوعلي سينا همدان Ö Ö ´ ´
24 دانشگاه امام رضا(ع) مشهد ´ Ö ´ ´
25 كتابخانه ملي تهران ´ Ö Ö Ö
26 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران Ö Ö ´ ´
27 دانشگاه قم قم Ö Ö ´ ´
28 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان Ö Ö ´ ´
29 دانشگاه پيام نور تنكابن ´ Ö ´ ´
30 دانشگاه علمي كاربردي ساري Ö Ö ´ ´
31 دانشگاه پيام نور مشهد ´ Ö ´ ´
32 دانشگاه پيام نور ساري ´ Ö ´ ´
33 دانشگاه آزاد اسلامي تنكابن ´ Ö ´ ´
34 دانشگاه آزاد اسلامي بابل ´ Ö ´ ´
35 دانشگاه آزاد اسلامي تهران ´ ´ ´ Ö
36 دانشگاه آزاد اسلامي اهواز ´ ´ Ö ´

 

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2023-2002©