کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
وفاصفت، فیض الله کارشناس کتابداری، رئیس کتابخانه آیت الله جلیلی کرمانشاه کرمانشاه
ستوده راد، دانش دانش آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی
نظافتی، سپیده کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بجنورد، لیسانس کتابداری پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کتابدار کتابخانه عمومی علامه دهخدا بجنورد بجنورد
گرمه، سپیده کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، کتابدار کتابخانه عمومی علامه دهخدا بجنورد بجنورد
ملیحه پردال کتابدار کتابخانه عمومی شرف الدین علی یزدی، کارشناس کتابداری 03536265313
ممبینی گرمسیری، نوشین کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان
موید، نسرین کارشناس کتابداری