ارسطوپور، شعله

تماس

دانشگاه فردوسی مشهد، 1389، پژوهشگاه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز، استادیار

نشانی:
shole.arastoopoor@gmail.com

پست الکترونیک: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

فرم تماس

ارسال پست الکترونیک. تمامی فیلد های مشخص شده با * می بایست پر شود.